Čells

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Viktorija Šilberga (Fjodorova). Apsveicam!
I
I
I
R
T
Ū
I
N
Ģ
L
I
I
R
M
O
B
R
E
J
R
B
A
 Spēcīga, kaislīga vēlēšanās, lielas ilgas.
 Beržot dabūt nost, attīrīt; noberzt.
 Līdzība, atbilstība.
 Karaspēka daļa vai apakšvienība, kas virzās galvenajiem spēkiem pa priekšu un apsargā tos.
 Sekmju novērtējums (mācību iestādēs), kas izteikts cipara vai vārdiska formulējuma veidā.
 Tēlotājas mākslas žanrs, kas attēlo dabasskatus, apdzīvotas vietas u. tml; šī žanra mākslas darbs; peizāža.
 Katoļu mūku klostera priekšnieks.
 Zobs, kas atrodas blakus priekšzobiem; ilknis (dzīvniekiem).
B
 Būt pārsteigtam (par ko neparastu, negaidītu, dīvainu); vērot neizpratnē, nesaprast.
 Tāds, kas neatrodas (politiskā, ekonomiskā, juridiskā) pakļautībā, atkarībā.
 Reliģiski ētisks pamatlikums.
Č
 Stīgu lociņinstruments, kas pēc skanējuma un apmēriem ir vidējs starp altu un kontrabasu.
D
 Baloži (poēt.).
 Viens no nozīmīgākajiem franču autoriem literatūras vēsturē (1802-1870).
 Pa diviem, (cilvēkiem) kopā, divi vien.
 Veikt (darbību).
 Vidēji lielā mērā, samērā daudz.
E
 Audi, kas veido zoba ārējo kārtu.
 Lielums (lieta, prece u. tml.), ar kura vērtību var izteikt cita lieluma (lietas, preces u. tml.) vērtību.
F
 Seja; sejas izteiksme.
 Tāds, kas attiecas uz valsts ieņēmumiem.
 Vēsturiski izveidojies augu sugu kopums (piemēram, noteiktā teritorijā, ainavā, ģeoloģiskajā laikmetā); augu valsts.
 Zinātne, kas pētī matērijas vispārīgās īpašības un kustības likumus.
G
 Magmatiskais dziļuma iezis, kura galvenās sastāvdaļas ir kvarcs, laukšpati un tumšie minerāli.
Ģ
 Cilvēku grupa – vecāki un viņu bērni, kas dzīvo kopā (dsk.).
I
 Parastā darba diena; parastās gaitas.
 Valsts Rietumāzijā, Vidusjūras dienvidaustrumu piekrastē.
 Cieši noslēgts (vai noslēdzams) logs (kuģī, lidaparātā).
 Apvainojošs (bieži ļauns), arī nicīgs, dzēlīgs vērtējums.
K
 Zelta vai sudraba monēta; bija apgrozībā dažās Dienvidamerikas valstīs (Čīlē, Kolumbijā, Ekvadorā) 1851.-1933. g.
 Ingveru dzimtas augs, ko kultivē, piem., Indijā, Ķīnā un kura sēklas izmanto par garšvielu [Elettaria cardamomum].
 Stūrainas formas priekšmets kā ievietošanai (ar sānu malām, dibenu, parasti arī vāku).
 Katolicisma piekritējs.
 Organiskas izcelsmes iezis, kas veidojas pārmērīgi mitrās vietās no augu atliekām, kuras ir vairāk vai mazāk sadalījušās; atsevišķs šī ieža gabals.
Ķ
 Plakans, garens, vienā galā sašaurināts darbarīks, piemēram, koka gabalu, akmeņu pāršķelšanai.
L
 Taisna, šaura plāksne (parasti ar iezīmētu garuma mērvienību skalu) taisnu līniju novilkšanai, kā arī garuma mērīšanai;
 Likumā noteiktā kārtībā noslēgta vīrieša un sievietes savienība, kas veido ģimeni un rada viņiem attiecīgas tiesības un pienākumus.
 Nepārtraukta eksistences un notikumu gaita likumsakarīgā secībā, ko raksturo pagātne, tagadne un nākotne kā veselums.
M
 Ēdiens ēdienreizei; arī ēdiens.
N
 ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (saīs.).
O
 Liels desmitkāju kārtas jūras vēzis.
P
 Citu autoru veikuma uzdošana par savu, arī ideju “zagšana”.
 Verdzības un feodālisma laikmetā — liela, arī grezni būvēta, iekārtota valdnieka, vergtura, feodāļa mītne (parasti nocietināta) (dsk.).
 Izstrādājums no plāna, parasti caurspīdīga, auduma sieviešu apģērbam (piemēram, sejas aizsegšanai, galvassegas rotāšanai).
 Neilgs pārtraukums, klusuma brīdis (skaņā, skaņu virknē).
 Pomeranču koka auglis (novec.).
 Matērijas eksistences formu kopums; arī Visums, kosmoss.
 Mīksts, smalks (par apmatojumu, apspalvojumu).
 Attālums šķērsvirzienā no (kā) vienas malas līdz otrai.
 Palmu dzimtas koks, no kura lūksnes izgatavo virves.
R
 Sauss auglis (neveronis) ar vienu sēklu un pārkoksnējušos augļa apvalku (piemēram, lazdām, ciedriem); šī augļa sēkla, kodols.
S
 Latvijas kultūrvēsturisks apgabals Daugavas kreisajā krastā aptuveni līdz Jaunjelgavai un Mazzalves pagastam.
 Brazīliešu cilmes deja 4/4 taktsmērā.
 Precēta sieviete attiecībā pret savu vīru; dzīvesbiedre.
 Samērā neliela (salīdzinājumā ar kontinentu) sauszemes teritorija, ko no visām pusēm norobežo ūdenstilpe.
T
 Saista vienlīdzīgus teikuma locekļus pretstatījuma sintaktiskajā attieksmē, vienlaikus norādot uz to salīdzinājumu; turpretī, turpretim.
 Tas (piemēram, parādība, fakts, to kopums), kas ir izvēlēts mākslas darba veidošanai.
U
 ... Jack — Apvienotās Karalistes karogs.
V
 Izcilākais franču 16. gadsimta matemātiķis (1540-1603).
 Spēcīga psihiska stāvokļa, arī protesta, prasību, viedokļu u. tml. izpausme; sabiedriska parādība, notikums, kas izraisa dziļas pārmaiņas sabiedrības dzīvē.
 Līgavaiņa tuvākie radi, kas pārveda līgavu uz vīra mājām un pēc tam uz baznīcu (novec.).
Z
 Meitas vīrs.