• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 123
Konkursi

Portāla lietotājiem ir iespēja piedalīties krustvārdu mīklu konkursos.


Kā var piedalīties konkursos?
Lai varētu piedalīties konkursos ir jābūt reģistrētam portāla lietotājam un ir jābūt aktīvam abonamentam.


Cik bieži notiek konkursi?

Krustvārdu mīklu konkursiem nav noteikt laiks. Lietotājiem ir aktīvi jāseko līdz tam, kad notiek konkursi.


Ko var laimēt konkursos?
Konkursos var laimēt dažādas pārsteiguma balvas, naudas balvas, bonusa punktus vai abonamentu. Pie katra konkursa tiek norādīta balva, ko var laimēt.


Kā noskaidro uzvarētāju?

Pie katra konkursa ir norādīts konkursa noslēgšanās laiks. Katram krustvārdu mīklu konkursam tiek noteikts viens uzvarētājs. Konkrētā konkursa uzvarētājs būs tas, kuram būs visvairāk punktu (1 punkts ir viens pareizi atrisināts burts). Ja punktu skaits būs vienāds vairākiem lietotājiem, tad uzvarētāju noskaidros programma (tiks izvēlēts pēc nejaušības principa viens lietotājs, neņemot verā ne mīklas risināšanas laiku, ne citus faktorus). Ja konkursa uzvarētājam lietotāja vārds un uzvārds nav ievadīti īsti, tad balva netiks izsniegta.
 

Bonusa punktu un abonementa piešķiršana!
Lietotājam, kurš uzvarējis konkursā, kura balva ir bonusa punkti vai abonements, balva tiek piešķirta nedēļas laikā pēc konkursa noslēguma.
 

Balvas piešķiršana!
Lietotājam, kurš uzvarējis konkursā, balva tiek nosūtīta mēneša laikā pēc konkursa noslēguma. Pēc konkursa lietotājam tiek nosūtīts e-pasts vai vēstule portālā ar lūgumu nosūtīt pilnu adresi uz kuru jānosūta iegūtā balva. Ja divu mēnešu laikā netiek sniegta atbilde, tad iegūtā balva tiek anulēta.
 

Konkursu uzvarētājus var skatīt šeit: http://www.pratnieks.lv/krustvardu_miklas/konkursu_uzvaretaji/
 

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)