Laima

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Ēriks Zimackis. Apsveicam!
I
A
P
L
A
A
I
I
S
L
Ū
N
L
A
R
I
A
I
I
I
3 BURTI
 Tongu tautai radniecīga cilts, dzīvo Zambijas dienvidos un Zimbabves ziemeļrietumos, saglabājuši vietējos tradicionālos ticējumus.
 Rada zemas, vienmērīgas balss skaņas (par dzīvniekiem).
4 BURTI
 Pārdabiska būtne budismā, kas Budu centās atraut no meditācijas, lai viņš neapskaidrotos.
 Zīdītāju klases pārnadžu kārtas dobradžu dzimtas ģints (“Ovis”), atgremotājs, vidēji liels lauksaimniecības dzīvnieks.
 Sprauga, tunelis, gaitenis u. tml., pa kuru iespējams pārvietoties kājām (dsk.).
 Grieķu mitoloģijā — Tēbu valdnieks.
 Instrumentāls skaņdarbs trim instrumentiem; vokāls skaņdarbs trim balsīm; ansamblis, kura sastāvā ir trīs izpildītāji.
 Hipotētisks svētmeža nosaukums senajiem baltiem.
 Neliels, parasti keramikas (kafijas, tējas u. tml.) dzeramais trauks, kam ir osa un ko, pasniedzot galdā, novieto uz apakštases.
 No pretējās puses apgaismota, piemēram, priekšmeta, cilvēka tumšs atspīdums uz gaišāka fona (dsk.).
 Likt (ko ap ķermeņa daļu) un saistīt (tā) stūrus, malas, saites mezglā.
 Vārīts šķidrs ēdiens, kas iegūts no gaļas, zivju, dārzeņu novārījuma vai labības izstrādājumu novārījuma; zupa.
 Dekoratīvs krūmveida augs ar ērkšķainu stumbru un krāšņiem (parasti smaržīgiem) ziediem dažādās krāsās.
 Ebreju mitoloģijā — vecākā patriarha Ābrama sieva.
 Pilsēta Latvijā, Dobeles novadā.
 Panākt, ka (šķidrums), parasti plūstot, virzās (no kurienes, kur u. tml.).
 Ģeometrisks ķermenis, ko veido riņķa rotācija ap asi, kura atrodas šā riņķa plaknē, bet nekrusto to; veidojums, kam ir šāda ģeometriska ķermeņa forma.
5 BURTI
 Rezultāts → zaigot; arī zaigojums.
 Durt ar dzeloni (par kukaiņiem).
 Baltu tautu mitoloģijā — laimes un likteņa dieviete.
 Zīdītāju klases primātu kārtas puspērtiķu apakškārtas lemuru dzimta suga (“Lemur variegatus”), neliels pērtiķis, sastopams Madagaskarā un Komoru salās.
 ... Luisa Frenklina - amerikāņu dziedātāja, dziesmu autore un pianiste (1942-2018).
 Māņzirneklis
 Izteikt, parasti stingru, rājienu; sabārt.
 Šaura redzama gaismas izplatīšanās josla.
 Neliels bērzu mežs; bērzu audze.
 Pasīvās zvejas rīks, ko ierīko aizsprosta veidā upju seklajās vietās migrējošo ūdensdzīvnieku (parasti nēģu, lašu) ceļos.
 Svētās.
 Noteiktā intervālu secībā sakārtota pakāpeniska skaņu rinda oktāvas apjomā.
 Dabas gadskārtējās atdzimšanas un auglības dievība latviešu mitoloģijā.
6 BURTI
 Stāvoklī, kad (kāds) ir aizņēmies naudu (parasti daudz) vai citas vērtības (dsk.).
 Cietas daļiņas, kuras ūdenstilpē pārvieto teces vai straumes; iežu noārdīšanās produkti, ko pārvieto vējš, ūdens, ledāji.
 Kustība — saliekta un kopā saspiesta īkšķa un rādītājpirksta vai viduspirksta strauja iztaisnošana vai pārvilkšana īkšķim.
 Gultas veļas piederums — garš, plats uz guļasvietas, arī zem segas klājams plāna auduma izstrādājums.
 Tehniskas sistēmas rotējošā daļa (parasti cilindrs, disks, veltnis).
 Spēlēt tauri, signalizēt ar tauri.
 Tāds, kam ir divas sastāvdaļas.
 Čemurziežu dzimtas ģints (“Selinum”), daudzgadīgs lakstaugs.
 Tāds, kam gals ir pakāpeniski, parasti konusveidīgi, trīsstūrveidīgi, sašaurināts (par priekšmetu, celtni, veidojumu u. tml.).
 Trauks vielas sasmalcināšanai beržot vai ar sitieniem.
 Kvalitatīvs matērijas veids, kam pat miera stāvoklī piemīt masa; tas, no kā sastāv fizisks ķermenis (dsk.).
 Persiešu svara vienība, 460,07 g, 100 miskalu (novec.).
 Īsts.
7 BURTI
 Lapiņas ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild (eksāmenā).
 Sods, atriebība.
 Pārklāt ar granti.
 Ar likumu un starptautisku vienošanos apstiprinātas galveno fizikālo lielumu mērvienības, to paraugi, mēriekārtas.
 Iet, doties tā, lai nepamanītu, slepeni, neatļauti iet, doties (kur, pie kā u. tml.) — par cilvēkiem.
 Plēsīgs kaķu dzimtas dzīvnieks ar plankumainu, retumis melnu, apmatojumu, spēcīgām kājām; leopards.
 Liels pārnadžu kārtas dzīvnieks ar žuburotiem ragiem, slaidām kājām un īsu asti.
 Tāds, kas stomās; tāds, kurā izpaužas nedrošība, vilcināšanās, biklums, ko parasti izraisa neziņa, šaubas.
8 BURTI
 Parazītisku dzīvnieku ieperināšanās organismā.
 Dziļa cieņa (pret kādu, ko), pakļaušanās (kāda, kā) ietekmei.
 Parādību kopums, nosacījumi, kas ietekmē (kā) norisi, nosaka (kā) eksistenci u. tml. (dsk.).
 Neglazēts keramisks izstrādājums no māliem ar necaurspīdīgu, krāsainu, porainu drumstalu.
9 BURTI
 Atvirzīties, atiet atpakaļ (sānis, nost) — parasti atmuguriski; kāpjoties atpakaļ (sānis, nost), nonākt (kur, līdz kādai vietai u. tml.).
 Rezultāts → atteikt2; lūguma, ierosinājuma u. tml. noraidījums.