Ala

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Nijole Neimane. Apsveicam!
I
L
L
Ē
A
N
V
I
L
A
M
R
T
A
M
T
T
S
A
 Iecelts vai ievēlēts priekšnieks kazaku karaspēkā vai ciematos; ievēlēts kazaku kopienas priekšnieks.
 Upe Krimā, sākas Krimas kalnos, ietek Melnajā jūrā Kalamitas līča dienvidos.
 Elektriskās strāvas avota pozitīvais pols; elektrods, kas savienots ar elektriskās strāvas avota pozitīvo polu.
 Pazemes dobums vai eja Zemes garozas augšējos slāņos ar vienu vai vairākām izejām Zemes virspusē.
 Verot aizdarīt.
 Divām līnijām iezīmēts nodalījums (uz papīra lapas).
 Ķīmiskais elements – sudrabaini balts, mīksts, viegli kūstošs metāls [Sn].
 Tāds, kam nav ritma, kas neiekļaujas ritmā (parasti par sirds darbību, pulsu); neritmisks.
 Pēkšņa (transportlīdzekļa vai iekārtas) sabojāšanās (tās) darbības laikā; nelaimes gadījums.
 Bezkrāsains, sāļš šķidrums, ko izdala īpaši acs dobuma dziedzeri (dsk.).
B
 Kā vienots veselums apstrādājama bitu grupa, parasti datora vismazākā adresējamā atmiņas daļa, sastāv no 8 bitiem.
D
 Ziņas (piemēram, fakti, skaitļi), kas raksturo ko, noder par pamatu secinājumiem.
E
 Mazlēpju dzimtas ģints (“Stratiotes”), daudzgadīgs ūdensaugs.
F
 Leņķa slīpmašīna, rokas instruments ar maināmiem darba diskiem (sar.).
I
 Rožu dzimtas ģints (“Padus”), koks vai krūms ar sīkiem, baltiem, stipri smaržojošiem ziediem ķekaros un melnām ogām.
K
 Senlaicīga, vairākbalsīga, sākotnēji reliģiska, vēlāk arī laicīga dziesma bez instrumentāla pavadījuma.
 Meksikā dzimis amerikāņu aktieris (1915-2001).
 Strīdēties, izraisīt strīdu (sar.).
L
 ... I — Romas pāvests no 440. līdz 461. gadam.
 Tāds, kas ir rakstīts, runāts latviešu valodā; raksturīgs latviešu valodai, saistīts ar to; raksturīgs latviešiem (dsk.).
 Apgaismošanas ierīce, kurā gaismas avots daļēji vai pilnīgi aizsargāts ar stiklu vai citu gaismas caurlaidīgu materiālu.
 Tēls, darbības persona, kas jāatveido uz skatuves vai kinomākslas darbā; šāda tēla, darbības personas atveidojums.
M
 Parasti savienojumā “Jaunava ...”: Dievmāte — Jēzus Kristus māte.
N
 Dzīvojamā (parasti liela, daudzstāvu) māja (parasti pilsētā).
O
 Administratīvi teritoriālā iedalījuma vienība Irānā; viens no 30 šīs valsts apgabaliem.
 Kārtas skait. → divi (2.).
 Nedēļas otrā diena (skaitot no pirmdienas).
P
 Piekūnveidīgo kārtas dzimta (“Falconidae”), vidēja vai neliela auguma putns.
 Pelēkums.
 Neliels, blīvs, apaļš vai ieapaļš (parasti kā mīksta) veidojums, gabals (dsk.).
 Iegūt, izveidot stabilu, ierastu darbības, rīcības, izturēšanās veidu.
 Brīvdabas sporta bāze peldēšanas, daiļlēkšanas un ūdenspolo treniņiem un sacensībām, kā arī iedzīvotāju apmācībām peldēšanā.
 Neliela (apbruņotu karavīru, kārtības sargu u. tml.) grupa apsardzei, kārtības uzturēšanai.
 Pieklājības forma, ko lieto, uzrunājot vīrieti vai runājot par viņu (Polijā, Čehijā, Slovākijā).
S
 Sabiedrisks, spārnots vai bezspārnu kukainis.
 Īpaši izveidots (uzņēmuma, parasti veikala) logs, kurā izstādīti preču, arī izstrādājumu paraugi to reklamēšanai, informēšanai par tiem.
 Pie apavu apakšdaļas piestiprināmas (parasti metāla) ierīces, kam ir šaura, samērā asa pamatne un kas ir paredzētas cilvēka slīdēšanai pa ledu vai pa cietu, gludu virsmu (vsk.).
 Ebreju mitoloģijā — vecākā patriarha Ābrama sieva.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Augšdaugavas novadā.
 Zema kādas vides temperatūra.
 Skotu ekonomists (1723—1790).
 Tādas, kam ir, piemēram, cukuram, medum raksturīgā garša.
 Raksturīga sejas izteiksme, grimase, kas rodas, piem., aiz prieka, laimes, labsajūtas.
 Detaļa (ierīcē, iekārtā u. tml.) ar iedaļām.
 Veic, parasti tradicionālas, neikdienišķas, darbības saistībā ar ko nozīmīgu, ievērojamu (piem., ar svētkiem, kādu notikumu).
 Sausi labības, pākšaugu, zāļu, eļļas augu stiebri, lapas, ziedkopas, kas paliek pēc graudu, sēklu izkulšanas.
 Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu, arī daiļrades paņēmienu kopums (piem., mākslas darbā, kāda rakstnieka daiļradē, kāda laikmeta mākslā).
 Episkās literatūras paveids, kam raksturīgs (parasti) vienkāršs sižets, neliels tēloto personu skaits un darbība aptver tikai nedaudz notikumu; šā episkās literatūras paveida daiļdarbs.
 Latviešu gleznotāja, politiķe, sabiedriskā aktīviste (1925—2019).
T
 Tāds, kas atrodas, pastāv, noris vietā, vidē, līdz kurai ir samērā liels attālums.
 Garš, plats (piemēram, protestantu garīdznieku, juristu, akadēmiski titulētu personu) amata tērps.
 Organisma spēja uztvert un analizēt ārējās vides mehāniskos kairinājumus un iegūt informāciju par priekšmetu formu, virsmas īpatnībām, lielumu, konsistenci u. tml.
U
 Rāpojošs asinssūcējs kukainis, kas parazitē uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa (galvenokārt tā apmatojumā, apspalvojumā) (dsk.).
V
 Vatikāns, valsts trīsburtu kods.
 Tādas, kas kustas ātri un precīzi.
 Valsts informācijas tīkla aģentūra (saīs.).
 Trausls, smalks, arī fiziski neizturīgs, vārgs (par cilvēkiem vai dzīvniekiem, to ķermeņa daļām).