Rosme

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Līga Rozentālberga. Apsveicam!
O
T
O
O
I
N
A
U
M
O
E
U
V
R
O
N
5 BURTI
 Grieķu mitoloģijā — Tēbu valdnieka Amfiona sieva.
 Rosīga darbība, rosīgs process; rosība.
 Upe Kolumbijā, Magdalenas kreisā krasta pieteka.
 Kerkira, sala Jonijas jūrā, Grieķijas teritorija.
 Sudraba un zelta monēta 16.-19. gs. Itālijā; 5 liru monētas apzīmējums 20. gs.
 Azartspēle ar kārtīm vai metamiem kauliņiem.
 Muzikāli dramatisks sacerējums, kurā skatuviskā darbība noris dziedot orķestra pavadījumā.
 Butānas galvaspilsēta.
6 BURTI
 Asteszvaigzne.
 Ātri, veikli (mūz.).
 Panākt, būt par cēloni, ka (kas, piemēram, celtnes, teritorija) tiek iznīcināts, pārvēršas drupās.
 Cilvēka ķermeņa augšdaļas skulpturāls attēls; krūšutēls (dsk.).
 ... Uriels - portugāļu filisofs (~1585/90-1640).
 Noteiktā veidā sasaistītu kokmateriālu kopums pludināšanai pa ūdenstilpēm.
 Upe Viduseiropā.
 Viengadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs ar (parasti) sarkaniem ziediem.
 Absolūtisma laikmeta arhitektūras un mākslas stils (Rietumeiropā 18. gadsimtā no 30. līdz 60. gadiem).
 Reflektoriska norise, kuras laikā gaiss spēcīgu grūdienu veidā izplūst caur sašaurinātu balss spraugu, radot raksturīgas skaņas.
 Gūt no priekštečiem (piemēram, īpašības, pazīmes).
 Augstākais kalnu masīvs Grieķijā, Tesālijā, netālu no Egejas jūras Termu līča krasta.
 Iestāties, iesākties (par rītu, dienu); sākt aust (par gaismu).
 Pilsēta Latvijā, Zemgales ziemeļrietumos.
 Augstākās garīdzniecības sapulce (protestantu vai pareizticīgo baznīcā).
 Spēļu kāršu suga, ko apzīmē ar sarkanu rombu; šīs sugas kārts.
7 BURTI
 Paveikt visu vajadzīgo, nepieciešamo, lai (kas, piemēram, svinības, sabiedrisks pasākums) notiek.
 Pēc kāda (ilgāka) laika (piem., darbības, norises, rezultātā); pēc gaidīšanas.
 Skaņas parādība, ko negaisā izraisa elektriskie lādiņi (zibens).
 Teoloģijas speciālists.
8 BURTI
 Iespiest (sar.).
 Dažreiz; šad un tad; reizēm.
 Pārnēsājama apgaismošanas ierīce, kurā gaismas avots daļēji vai pilnīgi aizsargāts ar stiklu vai citu gaismu caurlaidīgu materiālu; laterna.
 Pārtikas produkts — veselu vai skaldītu lobīto graudu izstrādājumi.
 No galvenās muižas nodalīta lauku lielsaimniecība.
  latviešu mūziķis, galvenokārt pazīstams pateicoties darbībai grupās "Menuets" un "Pērkons" (dz.1958).
 Tāpat kā līdz šim, tāpat kā iepriekš.
 Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) sadumpojas.
 Krāsu kombinācijas vispārīgais raksturs (piemēram, daudzkrāsainā mākslas darbā, audumā).
 Tiesas izmeklētājs (Anglijā, Amerikas Savienotajās Valstīs), kas izmeklē pēkšņi mirušo nāves cēloņus, ja ir aizdomas par varmācīgu nāvi.
 Tāds, kas apvalda, neizrāda atklāti, strauji savas jūtas, domas; savaldīgs, noslēgts, nosvērts.
 Papīra apvalks vēstuļu, dokumentu u. tml. ielikšanai (parasti pasta sūtījumiem).
11 BURTI
 Nosacījumu kopums to savstarpējā cēloņsakarībā, radušies apstākļi, pagaidu situācija, lietu stāvoklis.
 Zemrāmja puspiekabe kravas ievešanai speciālas konstrukcijas kuģos (piemēram, rolkeros).
 Skatuviskā ietērpa elements — priekšmets vai tā imitācija (dsk.).
 Asteru (kurvjziežu) dzimtas saulgriežu ģints suga (“Helianthus tuberosus”), daudzgadīgs lakstaugs.