Merkurs

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Daina Grunska. Apsveicam!
A
T
Ā
Ā
I
A
A
T
P
Ē
E
J
A
 Leņķis starp meridiāna plakni un debess spīdekļa vertikālo plakni (no dienvidiem uz rietumiem).
 Tēls A.Pumpura eposā "Lāčplēsis".
 Pilsēta Latvijā, Limbažu novadā.
 Ejot atvirzīties nost (sānis, atpakaļ).
B
 Navigācijas orientieris — tornis, kurā novietoti gaismas avoti, akustiskās un radiotehniskās ierīces (dsk.).
 Beku dzimtas beku ģints grupa (“Boletus”), vērtīgas ēdamas sēnes.
 Maiznieks, konditors (apv.).
 Saritināts, satīts liels (parasti auduma) gabals.
 Vācijas Federatīvās Republikas galvaspilsēta.
 Saimnieciski neizmantojama krava, smagums, ko novieto transportlīdzeklī (piemēram, kuģī, lidaparātā) dažādu spēku līdzsvarošanai.
D
 Kurvjziežu dzimtas ģints (“Dahlia”), daudzgadīgi lakstaugi.
 Blīvs (parasti zīda vai kokvilnas) audums ar ieaustiem ornamentiem.
 Būt pārsvarā, būt valdošajam, galvenajam.
 Cilvēks, kas nodarbojas ar profesionālo vokālo mākslu.
 Šautriņu mešana — sporta veids, kurā mazas šautriņas jāmet apaļā, punktu zonās sadalītā mērķī.
 Varavīksnes (apv.).
 Izgreznojumi, izrotājumi (piemēram, kādā vietā, telpā).
E
 Izceļot no savas dzimtās zemes (ekonomisku, politisku, reliģisku vai sadzīves iemeslu dēļ).
 Etilspirts — piesātināts vienvērtīgais spirts, bezkrāsains šķidrums ar īpatnēju smaržu un asu garšu.
F
 Vairāku lašu dzimtas saldūdens zivju sugu un šķirņu nosaukums (dsk.).
K
 Jahtkluba vecākais jeb priekšsēdētājs.
 Pilsēta Zviedrijas dienvidaustrumos.
 Karpu dzimtas sugas (“Pelecus cultratus”) zivis.
 Mākslinieciski (juvelieriski) apstrādāts akmens (parasti slāņains) ar reljefu attēlu (dsk.).
 Divdīgļlapju klases augu dzimta (“Cannabaceae”), kurā ietilpst daudzgadīgi vai viengadīgi divmāju lakstaugi.
 Rožu dzimtas ģints (“Rubus”), puskrūmi.
Ķ
 Konservi — brētliņas garšvielu sālījumā.
L
 Pārnadžu kārtas ģints (“Lama”), vidēji lieli pārnadži, izplatīti Dienvidamerikā Andu kalnos.
M
 Nakteņu dzimtas ģints (“Mandragora”), daudzgadīgi lakstaugi.
 Saulei tuvākā planēta.
 Nozīmes pārnesums, kas izriet no nojēguma par priekšmetu vai parādību līdzību (dsk.).
 Vākiem līdzīgs (piemēram, kartona, plastmasas, ādas) priekšmets (kā, parasti dokumentu, zīmējumu, nošu) glabāšanai; šāds priekšmets kopā ar tā saturu (dsk.).
 Skulpturāls dekoratīvs elements cilvēka sejas vai dzīvnieka galvas veidā, bieži ar fantastiski stilizētu noskaņu.
P
 Mantas; saimniecības, iedzīves priekšmeti.
 Ļoti mazs, arī pats mazākais kāda šķidruma daudzums; lāse.
 Auduma pinums ar vienādu šķēru un audu pārsedzu skaitu (dsk.).
R
 Latviešu dziedātāja un vokālā pedagoģe, pazīstama galvenokārt pateicoties dalībai grupās "Eolika" un "Turaidas roze" (dz.1962).
S
 Putnu klases zvirbuļveidīgo kārtas zvirbuļputnu (dziedātājputnu) apakškārtas dzimta (“Sturnidae”), nelieli vai vidēji lieli dziedātājputni.
 Zinātnes nozare, kas pētī zīmes un zīmju sistēmas.
 Viena no četrām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes daļām.
 Lauka nocietinājums, ko parasti veidoja zemes uzbērumi un grāvji slēgtā četrstūrī.
 Latviešu kordiriģents, Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” mākslinieciskais vadītājs, Latvijas mūzikas akadēmijas Kora diriģēšanas katedras vadītājs (dz.1969).
 Zviedrijas Karalistes galvaspilsēta.
 Graudzāļu dzimtas ģints (“Agrostis”), daudzgadīgi, retāk viengadīgi augi.
 Masas mērvienība angļu mēru sistēmā (6,35 kg) (dsk.).
T
 Ātrums (norisei, darbībai u. tml.).
 Mazināt (kādu naudas, materiālu vērtību kopumu), maksājot par ko, pildot saistības, dāvinot.
V
 Vasas vai lapas pārveidnes, ar kurām augs piestiprinās pie balsta; piem., vīnkokiem, mežvīniem; raksturīgas arī daudziem tauriņziežiem un ķirbjaugiem.
 Nedēļas nogale.
 Seno skandināvu karotāji, jūras laupītāji un tirgotāji.
 Tādas, kas nav dalītas atsevišķās daļās, gabalos.
 Tas, ar ko nodarbojas, aizraujas (brīvajā laikā).