Ieleja

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Māra Zosāre. Apsveicam!
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Horizontāli
1. Ceļojošs dievlūdzējs, svētceļnieks.
1. Nepakļauties (kam nevēlamam), censties pārvarēt (to).
3. Hibrīds.
3. Grieķu mitoloģijā — viena no deviņām mūzām, astronomijas aizgādne.
5. Negatīva, lineāri stiepta reljefa forma, kam ir slīpums vienā virzienā un kas radusies tekošu ūdeņu erozijas darbības rezultātā.
5. Būtne, kas, parasti naktīs, moka cilvēkus un mājdzīvniekus.
7. Apdzīvota vieta Dobeles novadā.
7. Debess josla apvāršņa tuvumā.
9. Lakonisks izteiciens, kurā ietverta kāda atziņa, pamācība.
9. Apzināti neievērot (ko), nevērīgi izturēties (pret ko); nevēlēties zināt (ko).
11. Tādi, kas ir uzsūkuši, satur mazliet šķidruma, tvaika; mazliet mitri.
11. Ebreju mitoloģijā — pirmais senebreju cilšu apvienotājs, ~11 gs. p. m. ē.
11. Staru vainags; mirdzums (riņķa veidā) ap dievību un svēto galvām (piem., tēlotājmākslā); oreols.
13. Pieskare.
13. Fotogrāfisks (cilvēka, parasti tā sejas) attēls.
15. Tomasmilti.
15. Ķeizara vai karaļa tituls un uzrunas forma; kronēta persona.
17. Parasti zem žaketes valkājams vīriešu apģērba gabals.
17. Kordiljeru kalnu sistēmas dienvidu daļa.
17. Sena zirgu populācija, kuras īpatņiem augums skaustā nav lielāks par 120 centimetriem; šīs populācijas zirgs.
19. Pilsēta Latvijā, Latgales dienvidaustrumu daļā.
19. Pareizi uztvert (zīmju, vārdu, izteikumu u. tml.) nozīmi, saturu.
21. Grieķu mitoloģijā — Artemīdas iemīļotais, kuru tā aiz greizsirdības nogalina, bet dievi pārvērš zvaigznājā.
21. ...-Kirī (1900-58), franču fiziķis.
21. Samērā lielā attālumā (atrasties, pastāvēt, norisēt).
23. Dusmoties.
23. Ezoterismā īpašības, kas raksturo garīgi neattīstītu cilvēku — godkārība, egoisms, patmīlīgs lepnums.
Vertikāli
A. Skatītāju, lasītāju, sarīkojuma apmeklētāju kopums.
A. Taisne, kurai neierobežoti tuvojas kāds līknes zars, aizejot bezgalībā.
A. Ģeometrisks lielums, kam piemīt skaitliska vērtība un virziens un ko attēlo ar nogriezni, kuram ir noteikts virziens.
B. Somu rakstnieks (komēdija "Kad atraitnes iemīlas").
B. Indiešu guru un sikhu reliģijas pamatlicējs (ap 1469-1539).
B. Vēstures palīgnozare, kas pētī monētas un medaļas.
C. ... I Moraless (1601-1658) - spāņu rakstnieks, filozofs.
C. Elektrods, kas ārēju apstākļu (sasilšanas, elektriskā lauka utt.) iedarbībā kļūst par elektronu avotu.
C. Ēriku dzimtas ģints (“Vaccinium”), 3 sugas (dsk.).
D. Grēku piedošanas raksts (katoļu baznīcā).
D. Ķīmiskais elements — spīdīgs, trausls metāls, ietilpst periodiskās sistēmas V grupā.
D. Sīki, vizuļojoši ledus kristāli.
E. Balsts; balstkoks; resna, strupa rīkste (sar.).
E. Organisma, tā orgānu dzīvības procesu kopums.
E. Pēkšņs smadzeņu asinsrites traucējums, kas parasti ir saistīts ar smadzeņu vielas bojājumiem un funkciju traucējumiem.
F. Aforisms, sentence (novec.).
F. Tāds, kam nav norādīts autors; tāds (autors), kas neuzrāda savu vārdu; bez paraksta.
F. Zirnekļveidīgo kārta (“Scorpiones”), indīgs dzīvnieks (tropos, subtropos).
G. Romiešu kuģis ar airiem trijos stāvos.
G. Izvietot (vairākus vai daudzus priekšmetus) noteiktā kārtībā; kārtot (kādu vietu, telpu) (sar.).
G. Kurvjziežu dzimtas ģints (“Dahlia”), daudzgadīgs lakstaugs.
G. Ziemeļblāzma, polārblāzma (dsk.).
A. Naudas pārvedums no vienas finansiālas iestādes uz citu vai arī no vienas valsts uz citu.
A. Auga galveno daļu (piemēram, stumbra, galveno zaru) kopums.
A. Kākslis — palielināts vairogdziedzeris.