Zilonis

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Irēna Priede. Apsveicam!
E
E
I
E
R
I
A
 Virsmas atstarotās radiācijas plūsmas attiecība pret plūsmu, kas krīt uz šo virsmu; lieto nespīdošu debess ķermeņu virsmas atstarotājspējas raksturošanai.
 Lidotāju psihoneirotisks stāvoklis ar elpas trūkumu un vieglu depresiju.
B
 Priekšmets, naudas summa, ko pasniedz kā atzinības apliecinājumu (piemēram, par uzvaru sporta sacensībās, par labu darbu); godalga.
 Urīnvielas derivāts, izveidojas no divām urīnvielas molekulām, atdaloties vienai amonjaka molekulai.
 Augstākā virsotne Harca kalnos, Vācijā, Saksijas-Anhaltes zemē, augstums — 1142 m.
 Plēvspārņu kārtas iežmauglapseņu apakškārtas dzimta (“Apidae”), Latvijā konstatētas 3 ģintis (dsk.).
 Senās Romas province, izveidota 16. g. p. m. ē. beļģu apdzīvotajā teritorijā, bet 5. gs. to iekaroja franki.
 Pārnadžu kārtas dzimta (“Cervidae”), kurā ietilpst lieli un vidēji lieli dzīvnieki.
C
 Dažos apvidos putnu nosaukums: zvirbulis, dzeltenā stērste (apv.).
Č
 Radīt īsas, pasīkas, parasti ritmiskas, balss skaņas (par putniem).
D
 Regulārs divpadsmitskaldnis.
 Ietekmēt (cilvēku) tā, ka mazinās disciplīna, pasliktinās, zūd darbības, rīcības spējas.
 Katra no vienveidīgām, norobežotām daļiņām, kas veido veselo (dsk.).
E
 Īspurna skudrezis (“Tachyglossus aculeatus”), dzīvo Austrālijā, Tasmānijā un Jaungvinejā, oldējējs zīdītājs.
 Tāds, kam ir gadījuma raksturs; tāds, kas notiek neregulāri, laiku pa laikam; arī nejaušs.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Saldus novadā.
 Rokas locītava, kas savieno augšdelma un apakšdelma kaulus; rokas daļa pie šīs locītavas.
G
 Piebūve pie rijas vai lopu kūts (parasti siena, salmu novietošanai); siena, salmu šķūnis (novec.).
 Izsmējīgs, nicīgs, arī īgns.
 Ātrgaitas motorlaiva ar plakanu dibenu un mazu iegrimi (braucot laivas priekšgals paceļas virs ūdens) (dsk.).
I
 Negatīva, lineāri stiepta reljefa forma, kam ir slīpums vienā virzienā un kas radusies tekošu ūdeņu erozijas darbības rezultātā (dsk.).
 Cilvēks, kam ir psihiskas attīstības nepilnīgums vissmagākajā formā.
L
 Sasalis ūdens, tā gabals vai gabali.
 Brazīliešu izcelsmes pāru deja ar erotiskām kustībām.
Ļ
 Līgava; jauna sieva.
M
 Tāds, kas dod nelielus rezultātus.
N
 Sacelšanās; aktīvs masu protests (parasti neievērojot sabiedrisko kārtību).
P
 Senajā Romā — amatpersona, kas realizēja augstāko tiesas varu un atbildēja par iekšējo kārtību; arī provinces pārvaldnieks.
 Ota (sar.).
 Neilgu laiku, mazliet rīt.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Valkas novada Valkas pagastā.
R
 Divdīgļlapju klases dzimta (“Resedaceae”), krūmi, puskrūmi vai lakstaugi.
S
 Ar mirušu cilvēku, retāk dzīvnieku saistīts redzes priekšstats, redzes iztēles tēls, ko parasti izraisa negatīvi sagrozīta īstenības uztvere un kas iedveš bailes; arī rēgs.
 Optiski mehānisks aparāts reljefa zīmēšanai pēc aerofotoattēliem.
 Taisnspārņu kārtas apakškārtas kukainis (“Acridodea”).
T
 Japāņu sitaminstruments, lielas podveida bungas (parasti vairākas, daudzas).
 Biržas termins, kas apzīmē vislabvēlīgāko momentu akciju pirkšanai un pārdošanai.
 Lielbritānijā — augstskolas mācībspēks, kas ir noteiktu studentu konsultants un padomdevējs.
U
 Melnās jāņogas — akmeņlauzīšu dzimtas jāņogu ģints suga (“Ribes nigrum”), savvaļas vai kultivēti krūmi.
V
 Valsts Centrālajā Eiropā.
 Vaļēja vai stiklota mājas piebūve ar jumtu.
Z
 Zīdītāju klases snuķaiņu kārtas dzimta (“Elephantiidae”), liels, masīvs dzīvnieks (tropiskajā Āfrikā un Āzijā).