Imka

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Olģerts Polis. Apsveicam!
L
E
A
O
I
Ī
 Virve, aukla, arī saite ar cilpu.
 Augstākais kalnu masīvs Grieķijā, Tesālijā, netālu no Egejas jūras Termu līča krasta.
 Neilgu laiku glabāt, piemēram, lai nepazūd, nesabojājas; arī pataupīt.
 Dekoratīvi, ziedoši (krāšņuma vai savvaļas) lakstaugi, arī puskrūmi.
 Nelaimes, negadījumi; likstas.
 Noslēgta (stikla) caurulīte zāļu sterilai uzglabāšanai.
 Pamazītēm.
 Izlietot nelietderīgi, negūstot iespējamo rezultātu; sabojāt; samaitāt.
 Ieguldījums, devums (dsk.).
 Audums (linu vai kokvilnas, parasti mājās austs).
 Divu algebrisku izteiksmju summa vai starpība (dsk.).
 Bijušais latviešu basketbolists (dz.1967).
 Komponista Imanta Kalniņa iesauka.
 Tēzes vai apgalvojuma pamatojums.
 Norisināties, pastāvēt ilgāk nekā paredzēts, vajadzīgs, vēlams.
 Kā viena, tā otra.
 Latgaļu un lībiešu apdzīvots novads 12.-13. gs.
 Atrodoties kur, būt tādam, kas atdala (platību, telpu no citas platības, telpas) — piemēram, par kā kopumu, veidojumu, joslu.
 Aromāts, smarža.
 Matu šķipsnas (vijīgas, viļņotas); cirtas.
 Organisks radikālis C2H5 — etilgrupa.
 Īpašvārdi.
 Tādas, kas ir uzsūkušas, satur mazliet šķidruma, tvaika; mazliet mitras.
 Māja ārpus pilsētas; parka paviljons u. tml.
 Lieto, lai norādītu, ka izteikuma saturs nav drošs; droši vien, acīmredzot.
 Atspole.
 Izcirsta josla mežā, kura atdala kvartālus, audzes u. tml. citu no cita.
 Pakāpeniska (rīta) gaismas parādīšanās austrumu pusē; rīta blāzma; spožums, blāzmojums (saulei lecot).
 Mozambikas galvaspilsēta.
 Maiznieki, konditori (apv.).
 Pilsēta Latvijā, Vidzemē.
 Īss zobens tuvcīņai viduslaiku Rietumeiropā, Polijā un Lietuvas lielkņazistē.
 Tādas, kas noris aktīvi, koncentrēti, arī strauji (par darbību, procesu u. tml.).
 Bērzu dzimtas ģints (“Alnus”), koks vai krūms.
 Skanda — kastveida konstrukcijā ievietota skaļruņu sistēma (sar.).
 Dīķis (parasti pļavā, ganībās), kas paredzēts, piemēram, linu, kaņepāju, mērcēšanai.
 Vācu sistēmas automātiskā pistole.
 Noteiktā sistēmā apvienotu īpašību un procesu kopums (kādas darbības, uzdevumu veikšanai).
 Slikti ieradumi; arī netikumi.
 Latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas, mākslas un arhitektūras pieminekļu restaurēšanas speciālists un iniciators, gleznotājs, vairāku grāmatu autors (dz.1941).
 Valsts Ziemeļeiropā.
 Agnosticisma piekritēji.
 Pilsēta Latvijā, Vidzemes dienvidu daļā,
 Tāds, kam ir izraisījies niknums (par cilvēku).
 Neskaidri manāms, jūtams.
 Pilsēta Latvijā, Vidzemē, Gaujas krastos.
 Sitiens ar dūri vai elkoni (parasti pa sāniem, muguru).
 Tādas, kam pieder, parasti liels, īpašums; bagātas.
 Dievkalpojuma sastāvdaļa — garīdznieka runa (parasti no kanceles) (dsk.).
 Neliela, parasti koka, lāpstiņa (piemēram, kā maisīšanai).
 Somugru mitoloģijā — dievība, pārdabiska būtne un debesu gars.
 Kādā no pagājušajiem laikposmiem.