Tors

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Līga Kriķīte. Apsveicam!
R
R
E
P
R
R
 Naudas vienība (galvenokārt Livonijā).
 Punduržirafe.
 Limānu, sāļūdens un minerālizēto dūņu ezeru ūdens, ko izmanto ārstniecībā.
 Sporaugi (“Filices”) ar lielām plūksnainin šķeltām vai dalītām lapām.
 Elastīga detaļa, kas uzņem un atdod mehānisko enerģiju (dsk.).
 Vītolu dzimtas lapu koki ar garkātainām lapām (“Populus”).
 Akas sienas, kas veidotas no četrstūrainiem baļķu vainagiem vai cementa caurulēm.
 Kopums, ko veido divi līdzīgi, savstarpēji saistīti (piemēram, pēc funkcijas, izskata) priekšmeti, parādības u. tml.
 Taisna, gara un plata (pilsētas) iela.
 Rožu dzimtas ģints (“Persica”), augļu koki.
 Skatītāju zāles vietu kopums, kas atrodas tās grīdas līmenī pretim skatuvei.
 Valsts amatpersona, kas īsteno uzraudzību pār likumu precīzu izpildi, pareizu un vienveidīgu to piemērošanu, ierosina likuma pārkāpēju saukšanu pie atbildības un valsts vārdā uztur apsūdzību pret tiem tiesā.
 Jūrascūciņu dzimtas ģints (“Dolichotis”), lieli grauzēji.
 Liliju dzimtas ģints (“Tulipa”), daudzgadīgs augs.
 Viena no jumta seguma nesošām horizontālām vai slīpām detaļām.
 Cilvēks, kas saņēmis augstu oficiālu apbalvojumu (parasti prēmiju).
 Tūkstošās (kā) daļas; procenta desmitdaļas.
 Rokmūzikas stils ar izteiktu ritmu un improvizētu runāšanu ar atskaņām dziedāšanas vietā, kā arī raksturīgiem žestiem un deju kustībām.
 Paleozoja ēras pēdējais (sestais) periods (pirms ~285-230 miljoniem gadu).
 īdītāju klases pārnadžu kārtas dzimta (“Tayassuidae”), vidēji liels neatgremotājs ar smirdoša sekrēta dziedzeri uz muguras.
 Taisns, samērā tievs (piemēram, koka, metāla) stienis, kam parasti ir rokturis un ko ejot lieto atbalstam vai dekoratīviem nolūkiem (dsk.).
 Kaste (parasti kartona vai metāla, ar vāku).
 Ģermāņu un skandināvu mitoloģijā — pērkona, vētras un auglības dievs.
 Ieroču un munīcijas noliktava.
 Skābēta piena dzēriens, ko iegūst, raudzējot stipri karsētu pienu ar īpašas sēnes tīrkultūru.
 Mīksto audu kopums zoba dobumā.
 Sena ķīniešu dziedniecības metode, enerģijas pārvalde ar roku pieskārieniem, kuru 19. gadsimtā no jauna atklāja Japānā.
 Audums ar šķērsvirziena, garenvirziena vai diagonālām rievām, kas veidojas no pagarinātām audu vai šķēru pārsedzām.
 Kurināmā iekārta, parasti ēdiena gatavošanai.
 Lipīga viela, ko bites sanes no lapu koku pumpuriem un kas palīdz aizsargāt bišu saimes ligzdu no kaitīgiem mikroorganismiem.
 Sarīkojumu pāru deja 2/4 vai 4/4 taktsmērā.
 Pārvietojams simbols, kas displeja ekrānā rāda, kurā vietā parādīsies ievadāmā zīme.
 Augstlēkšanas stils, kurā sportists latiņu pārvar atmuguriski.
 Romiešu mitoloģijā — drudža dieviete, kurai bija svētvieta Palātija kalnā Romā.
 Jenotveidīgo dzimtas apakšdzimta (“Ailurinae”), neliels plēsīgs zīdītājs, kas dzīvo Himalajos.
 Biezas, necaurejamas krūmveida ozolu un dzeloņkrūmu audzes Ziemeļamerikā.
 Tradicionāls itāļu virtuves saldais ēdiens.
 Liels trīsstūrveida strinkšķināmais stīgu instruments.
 Pilsēta Austrālijas dienvidrietumos.
 Izcilnīši uz briežu buļļa un stirnu āža ragiem, kuru lielums, izvietojums un forma ir viens no rādītājiem medību trofeju vērtēšanā.