Cirks

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Oskars Štrāls. Apsveicam!
G
E
Ē
R
N
R
O
U
E
A
M
O
 Franču romantisma mūzikas komponists, diriģents un mūzikas kritiķis (1803-1869).
 Dienvidamerikāņu deja dziedāšanas un plēšeņu pavadībā, vienkāršā tautā ļoti iemīļota (novec.).
 Himēnijsēņu klases atmateņu rindas dzimta (“Amanitaceae”), lapiņu sēnes.
 Dziļāk nepamatota (parasti pēkšņa, untumaina) vēlēšanās.
 Latviešu aktieris, režisors (dz.1937).
 Tādas, ko nevar neievērot.
 Ēģiptiešu mitoloģijā — izziņas un gudrības dieviete, kuru parasti attēloja līdzās dievam Totam.
 Visaugstākā reģistra stīgu lociņinstrumenti ar četrām stīgām.
 Sirsenis.
 Dem. → dzeguze.
 Audējs (apv.).
 Smaržvielu spirta vai ūdens un spirta šķīdums ar patīkamu aromātu.
 Izliekts metamais (medību, kaujas) ierocis.
 Latviešu gleznotājs (1935–2022).
 Sauciens pēc palīdzības (parasti stilistiski motivēts).
 Filozofijas virziens, kas patiesības nozīmi nosaka pēc tās praktiskā derīguma.
 Eņģeļtaure, krāšņumaugs, kas pa vasaru nesams ārā, bet ziemās kopjams telpās (dsk.).
 Patmīlīga sieviete; arī egoiste.
 Mierīga sambai līdzīga deja, cēlusies Brazīlijā, 20 gs. 60. gadu sākumā.
 Kļūt sausam vai sausākam (piemēram, par priekšmetiem, augiem, produktiem).
 īdītāju klases snuķaiņu kārtas dzimta (“Elephantiidae”), liels, masīvs dzīvnieks (tropiskajā Āfrikā un Āzijā).
 Saistīts ar miera vai līdzsvara stāvokli, tam raksturīgs; tāds, kas atrodas miera vai līdzsvara stāvoklī.
 Pilsēta Vācijā, Vēzeres upes krastos.
 Dziļa ieelpa un intensīva, parasti skaļa, izelpa, ko parasti izraisa negatīvs emocionāls stāvoklis (dsk.).
 Celtne ar daudzām ļoti sarežģītām ejām (senajā Grieķijā, Ēģiptē).
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Rēzeknes novadā Krēsles upes kreisajā krastā.
 Staba, kolonnas vai sienas gals, kas noder par balstu arkai; arī loga spraislis.
 Panākt, būt par cēloni, ka rodas, veidojas (piemēram, kādas parādības).
 Tas, ko dāvina, tas, kas ir uzdāvināts; dāvana.
 Dzīvnieka, parasti cūkas, muguras gabals ar ribām; cepta vai cepšanai sagatavota šī gabala šķēle ar vienu ribu.
 Franču rakstnieks, Nobela prēmijas literatūrā ieguvējs (1885— 1970).
 Minēt faktus, cēloņus, loģiskus slēdzienus u. tml., kas pierāda (kā) patiesumu, nepieciešamību.
 Nepieciešamība izvēlēties starp diviem lēmumiem, divām iespējām.
 Tiesas amatpersona, kas spriež tiesu.
  Mākslas veids, kura galvenie žanri ir akrobātika, jāšanas sports, ekvilibristika, žonglēšana, klaunāde, dzīvnieku dresūra, iluzionisms.
 Monarhs; šī monarha tituls.
 Nenoteiktā, samērā nelielā skaitā, daudzumā.
 Latviešu fiziķis, ekonomists un politiķis (dz.1971).
 Smags, parasti liels, āmurs.
 Reizē dzimušo (daudzdzemdētājas dzīvnieku mātītes) mazuļu kopums.
 Tiltam līdzīga virszemes (virsūdens) būve, kas paredzēta zemes uzbēruma aizstāšanai, satiksmes izkārtošanai dažādos līmeņos, inženiertīklu (piem., siltumtrases) ierīkošanai.
 Papildu maksa.
 Latviešu komponists, pianists, politiķis (dz.1936).
 Iekārta, kas pārvērš skaņas signālus elektriskajos signālos.
 Krustziežu dzimtas ģints (“Sinapis”), viengadīgi lakstaugi.
 Kailsēkļu skuju koku klases dzimta (“Pinaceae”), mūžzaļi (izņemot lapegles) vienmājas koki, retāk krūmi.
 Dokumentāri apstiprināta atļauja (ko darīt), piemēram, medīt.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Siguldas novadā.
 Sausi rieksta tipa viensēklas augļi (raksturīgi ozoliem).
 Atsevišķs cilvēks, persona; arī personība.
 Kalpotājs (baznīcā, kapsētā), kura pienākums ir zvanīt baznīcas vai kapsētas zvanus.
 Matemātikas nozare, kas pētī darbības ar vispārīgiem lielumiem neatkarīgi no to skaitliskās vērtības.
 Apavi ar koka zoli un ar virsu bez kapes (parasti darbam).
 Elle, apakšzeme (novec.).
 Mākslinieciski organizēts, relatīvi noslēgts process, akcija, kurā, atšķirībā no hepeninga, skatītājus neiesaista.
 Lauva, dabess ziemeļu puslodes zodiaka zvaigznājs.