Radio

Uz plakanas virsmas izliets, sakrājies u. tml. šķidrums
Skarbi, nikni
Rīks (kā) saspiešanai un saturēšanai
Svētās Helēnas Sala (saīs.)
Pārmērīgs tēla vai domas pārspīlējums
Divspārņu kārtas kukaiņi
Tagad; pašreiz
Meklēt, gūt
Kārtības noliedzēji
Prievārds
Ātri, bez kavēšanās
Divu pretinieku galda spēle
Saiklis
Skats
Speciāls sejas aizsegs vai pārklājs (dsk.)
Rika
Zeme, tās bagātības un celtnes
Galdnieka darbarīks
Jaunsudrabiņa triloģija
Igaunija, valsts trīsburtu kods
Atārdīties adījumam
Amerikāņu dziedātāja ... Tērnere
Strauji ņem rokā
Pasaules augstākā virsotne
Radio bieži atskaņota dziesma
Ierīce nāvessoda izpildei
Vistveidīgo kārtas fazānu dzimtas putns
Bahamas, valsts divburtu kods
Utubungas
Maksa par lietošanu
Vieta zem pleca locītavas
Rīks bumbas raidīšanai un atvairīšanai tenisā
Mūžzaļa tropiska augļu koka augļi (attēlā)
Sit ar kāju
Izsauksmes vārds
Tāda, kurā izpaužas iejūtība, labsirdība, labvēlība
Sīki ūdens pilieni zālē
Kuģa pavārs
Preču iesaiņojums
Satiksmes josla pilsētā
Latviski - ezers, angliski - ...
Saiklis
Darbīgs vulkāns Filipīnās
Gaužas,žēlojas
Apmētāt ar sniega bumbiņām
Gadā (lat.)
Virzās aiz kāda
Pretstats - trula
Dabīgā ūdenstece
Ceļa segumā iebraukta sliede
Valstu savienība
Seno grieķu un romiešu rēķinu galdiņš
Lidotājs sengrieķu mitoloģijā
Raug; lūk
Sieviete, kura pārdod biļetes
Pilsēta Kanādā
Slavas dziesmas
Dižīsspārņi (lat.)