Tīkli

Nelaipns, sapīcis cilvēks
Lokana, vijīga
Juridisku dokumentu kopums
Ķiploka, apelsīna daļa
Kļūt neuzticīgam
Paliela auduma kule
Skalbju dzimtas sīpolaugs
Paliela, pabieza maizes šķēle
Galvassega nošķelta konusa formā ar pušķi
Cēlgāze
Aparāts auss ārējās ejas noslēgšanai pret trokšņiem
Pēkšņas, straujas
Nelieli, sekli trauki
Antīkajā vārsmošanas sistēmā — lirisks dzejolis
Dzimumdzīve
Ātras, veiklas
Čehu automobiļu marka
Darbarrīks tīklu darināšanai
Lelles Bārbijas draugs
Lapu koks
Čemurziežu dzimtas garšaugs
Mierīgs, netraucēts, rāms
Neredzīgs
Diplomātiskās sarakstes dokuments
Attiecīgajos priekšrakstos noteikts kulta darbību kopums
Liekulīgs, viltīgs cilvēks
Nenoturīga, nestabila
Atdalīt ar zobiem
Sasmalcināt dzirnavās
Biezs miltēdiens (apv.)
Slimība, vaina
Populāra pāru deja
Mīlas dievs sengrieķu mitoloģijā
Izsauksmes vārds
Sarenes
Ekrāna māksla
Sporta preču ražotājfirma
Ekvadoras galvaspilsēta
Tāds, kam daudz gadu
Neasas
Gūt