Vulkāns

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Alvis Brūns. Apsveicam!
Ā
N
Ā
Ē
V
U
I
R
O
J
Ū
R
 Nāras.
 Iededzināta zīme (senāk — noziedznieka vai verga ādā); kauna, negoda zīme (dsk.).
 Veidojums, kas sastāv no magmas avota, pazemes ejas un šīs ejas virszemes atveres, ap kuru uzkrājas izvirdumu produkti, veidojot zemes virsas pacēlumu — konusu.
 Noteikts, stingrs (parasti par izteikumiem, psihisku vai fizisku darbību, tās rezultātiem).
 Uzskats par īstenību, kurš balstās uz ticību pārdabiskajam, dievišķajam; misticisms.
 Oleandru dzimtas ģints (“Ceropegia”), kas veido ļoti sarežģītus ziedus (dsk.).
 Izeja (piemēram, pilsētai, upei) uz kurieni vai ieeja no kurienes.
 Cilvēks, kas kādu (retāk ko) pavada.
 Koka stienis ar, parasti diviem, žuburiem galā vai iešķeltu galu (kā satveršanai).
 Pilsēta Austrālijas dienvidrietumos.
 Sīka (kādas, parasti samērā sīkstas, vielas, piemēram, koksnes, metāla, plastmasas) daļiņa, kas parasti rodas, ja (uz to) iedarbojas, (to) apstrādā ar griezējinstrumentu (dsk.).
 Rakstu zīmju pratējs senatnē; arī pareģis.
 Rietumsemītu mitoloģijā — cīņas un medību dieviete, Ilu un Ašēras meita.
 Visaugstākā reģistra stīgu lociņinstruments ar četrām stīgām (dsk.).
 Tāds, kas veikli veido savstarpējus sakarus, savstarpējas attiecības, kam ir spēja sociāli kontaktēties.
 Sievas vai vīra brālis, arī māsas vai sievas māsas vīrs.
 ivdīgļlapju klases dzimta (“Resedaceae”), krūmi, puskrūmi vai lakstaugi.
 Telpa, arī celtne tirdzniecībai; tirdzniecības uzņēmums.
 Alveja.
 Spraiguma, elastīguma trūkums (audiem, orgāniem).
 Neliela (parasti smaržu) pudelīte.
 Terapijas speciālists.
 Latviešu diriģents (dz.1942).
 Speciālists, kas vada kuģi kuģošanai sarežģītās vietās (piemēram, iebraucot ostās, kanālos).
 Darbabiedrs, tā paša aroda, profesijas pārstāvis.
 Līdzekļi slimību profilaksei, ārstēšanai un diagnostikai; medikamenti, zāļu līdzekļi.
 Pilsēta Igaunijas dienvidaustrumu daļā.
 Dabasskati.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Limbažu novada Liepupes pagasta dienvidu daļā.
 Ceļot pārvietotas (uz kurieni, pie kā, kur).
 Tādas, kas ilgstoši nemaina savas īpašības.
 Kalnaina sala Vidusjūras austrumu daļā.
 Saimniecības ēka zirgu mitināšanai; vietām arī aitu un citu mājlopu kūts.
 Dot (ko) bez atlīdzības (parasti svētkos, svinībās).
 Jāņtārpiņš (apv.).
 Apdzīvota vieta (lielciems) Dobeles novadā.
 Tādas, kas izjūt kautrību; arī biklas; kautrīgas.
 Iespiests mākslinieciski dekoratīvs plakāta tipa darinājums (parasti žurnāla vidējā atvērumā vai kā tā pielikums); posteris.
 Brīvā locījumā sakārtots neperiodisks iespieddarbs (parasti reklāmas, informācijas izdevums vai īss ceļvedis).
 Fizisku vingrinājumu komplekss, ar kuru palīdzību, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, tiek attīstīta izturība un trenētas atsevišķas muskuļu grupas, pareiza elpošana.
 Par gaisu smagāks lidaparāts, kam propelleris novietots horizontāli virs lidķermeņa un kas var pacelties un nolaisties vertikāli
 Ierīces, kas paredzētas datu izvadei no datora grafisku attēlu veidā.
 Komēdijisks skatuves mākslas darbs, kura saturs ir izteikts vokāli instrumentālās mūzikas tēlos, kā arī horeogrāfiskos tēlos un kurā parasti ir runātas epizodes.
 Raušot savirzīt, novietot (kopā, kādā kopumā, veidojumā, arī kur).
 Varēt noteiktā laikposmā, savlaicīgi (ko izdarīt) — par cilvēkiem vai dzīvniekiem; varēt paveikt, izdarīt (ko); paspēt.
 Neliels suns ar garu sprogainu spalvu; attiecīgā suņu šķirne.
 Pārrunas, domu apmaiņa par kādu jautājumu sanāksmē.
 Palu laikā pārplūst (par ūdenstilpi); strauji plūst, arī uzkrāties (kur) — par, parasti palu, ūdeņiem.
 Latviešu aktieris, režisors un scenārists (1931-1992)
 Pilsēta Latvijā, Kurzemes rietumos, Baltijas jūras krastā.
 Storveidīgo kārtas dzimtas zivs (“Acispenseridae”).
 Vulkānisks masīvs Armēnijas kalnienē, Turcijas ziemeļaustrumos, pie Armēnijas un Irānas robežas, sastāv no divu aprimušu vulkānu bazalta konusiem.