Vidusjūra

Andreja Pumpura dzejolis
Caurulīte zāļu sterilai uzglabāšanai
Vergilija eposs
Katoļu klosteru priekšnieki
Darbā iegūta veiklība, prasme
Butānas galvaspilsēta
Pieņemt kā obligāti ievērojamu
Pārvietoties pa gaisu
Celtnes daļa
Vairāku ieroču vienlaicīgu šāvienu kopums
Kaujas mašīnas
Kopums, ko veido radniecīgi cilvēki
Zivs ar čūskveidīgu ķermeni
Karpu dzimtas zivis
R.Ezeras romāns
Tehniska rakstu zīme
Vīriešu svinību tērps
Darīt zināmu mutvārdiem
Trešā lielākā sala Vidusjūrā
Tropu augs ar vēdekļ- veidīgām lapām
Īsa uzruna pie galda
Smalcināt, vairākkārt cērtot
Viens no kubisma pamatlicējiem
Peļķe
Galvassega
Darbināt ar kāju ritmiskām kustībām