Elara

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Inese Rieksta. Apsveicam!
A
I
K
E
T
T
D
U
A
 Dot atļauju, piešķirt tiesības (ko darīt).
 Norādītājs vārds, ko lieto pie lietvārda noteiktu vai nenoteiktu nojēgumu (arī dzimtes, skaitļa, locījuma) atšķiršanai.
 Paliela formāta paziņojums (par izrādi, koncertu, lekciju u. tml.) (dsk.).
 Kvalificēts darbs, arī nodarbošanās — dažādu izstrādājumu ražošana ar rokām, izmantojot vienkāršus darba rīkus.
 Uzbūves konstruktīvo un māksliniecisko elementu vienība (celtnē).
 Viduslaikos Rietumeiropā — kādas padomes vai tiesas svinīga sēde, kā arī tajā pieņemtie lēmumi (dsk.).
 Veselības aizsardzības iestāde, kurā gatavo un izsniedz medikamentus.
 Attīstības sākuma forma (organismam vai tā daļām) (dsk.).
B
 Ar īpašu vielu pārklāta metāla stieplīte, kas degot dzirksteļo.
 Līgava (sar.).
 Līdzsvars.
C
 Koka daļa, kas paliek virs zemes pēc tā nociršanas, nozāģēšanas, nolaušanas; šāda daļa kopā ar saknēm.
D
 Austs materiāls; audums, drāna.
E
 Jupitera pavadonis.
I
 Cilvēku grupa, kas vienlaikus beidz mācību iestādi, kursus u. tml.
 Panākt, ka (kādu jauninājumu) sāk plaši lietot (kādā nozarē).
K
 Ceturtā (piemēram, plaknes, riņķa) daļa.
L
 Lokveidā liekta līnija.
 Viduslaikos (piemēram, Livonijā) — ordeņa vasalis.
M
 Skriešanas distance (42,195 km) vieglatlētikā.
 Veģetatīvs sēņu ķermenis, kas sastāv no tieviem pavedieniem; sēņotne.
N
 Senas skaņdarbu zīmes (punkti, svītras, to apvienojumi u. tml.), kas aptuveni norāda skaņas augstumu; tās izmantoja viduslaikos, piem., korāļu pierakstos.
O
 Grauzēju kārtas kāmju dzimtas suga (“Ondatra zibethica”), dzīvnieki.
 Kantori; biroji.
S
 Cilvēku dzimuma būtne, kuras organisma morfoloģiskās un fizioloģiskās īpašības ir piemērotas bērnu dzemdēšanai.
 Latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis (1879—1945).
 Noteikts stāvoklis, kāds piemīt (piemēram, indivīdam, parādībai), kādā (tie) atrodas.
 Pārstāvji, ko (piemēram, valsts, uzņēmums, organizācija) sūta (uz kurieni, pie kā, parasti ar noteiktu uzdevumu).
 Franču 19. gadsimta reālisma un romantisma rakstnieks.
 Savstarpējā darbībā (piemēram, apspriežoties, diskutējot) panākt, ka (kas, parasti uzskati, plāni, nodomi) kļūst līdzīgi, kopīgi, arī pieņemami vairākiem, daudziem cilvēkiem.
 Garens (parasti siena, salmu, kartupeļu, sakņaugu, augļu) krāvums, kas ir paredzēts (to) uzglabāšanai.
 Vispārināta īpašība → spraigs, šīs īpašības konkrēta izpausme.
 Sūreņu dzimtas ģints (“Rumex”), daudzgadīgs lakstaugs.
 Apavi, kam ir zems papēdis vai nav papēža un kam virsu veido no kāda materiāla siksnām, sloksnēm vai caurumotas ādas.
 Trigonometriska funkcija — leņķa pretmalas attiecība pret hipotenūzu.
 Steiga.
Š
 Cirka izrādēm paredzēta izjaucama, pārvietojama celtne no viegla materiāla (piemēram, no brezenta); cirks, kura izrādes notiek šādā celtnē.
 Arābu klejotāju cilts vai cilšu savienības galva.
T
 Noteiktai darbībai angažētu cilvēku grupa (parasti skatuves mākslā).
 Himēnijsēņu klases atmateņu rindas sēņu dzimta (“Coprinaceae”), cepurīšu sēnes.
 Kokaudze, ko veido vienas sugas koki.
 Iet īsiem, samērā ātriem soļiem.
 Noteiktā cilvēku grupā izveidojies uzskatu un darbību, rīcības kopums, kas tiek pārmantots no paaudzes paaudzē; arī paraža.
 Pilsēta Igaunijas dienvidaustrumu daļā.
Ū
 Ūdeņraža un skābekļa savienojums – šķidra viela (minerāls).
V
 Vārdšķira, pie kuras pieder lokāmi vārdi, kas apzīmē darbību vai stāvokli; šīs vārdšķiras vārds; darbības vārds.