Audi

Balvu "20 bonusa punkti" ieguva irēna krastiņa. Apsveicam!
Ā
T
E
L
I
E
 Liekot (rokas kādam apkārt), apņemt, aptvert (lai paustu maigumu, sirsnību, mīlestību).
 Fizioloģisku procesu rezultātā atdalīties no mātes organisma.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Cēsu novadā.
 Garens, šaurs padziļinājums (priekšmeta, auga virsmā).
 Just naidu (pret kādu).
 Bezlaulības stāvoklis.
 Atzinums, ko pieņem par patiesu bez pierādījumiem; neapstrīdama patiesība.
 Kļūt, parasti ļoti, vārgam; savārgt; arī saslimt.
 Zīdītāju klases grauzēju kārtas dzimta (“Muridae”), dzīvnieks.
 Vākt ogas.
 Centrālā, arī svarīgākā, nozīmīgākā daļa (piemēram, kādā sistēmā).
 Apjukums un nesakarīga domāšana psihisku traucējumu rezultātā.
 Vīrietis, kam ir bērns vai bērni; tēvs.
 Cilvēks, kam ir tieksme, arī spēja analizēt.
 Ļoti uzbudināties, trokšņaini, neprātīgi, arī agresīvi izturēties (psihiskas slimības, psihisku traucējumu ietekmē) — par cilvēkiem.
 Samērā neliela (salīdzinājumā ar kontinentu) sauszemes teritorija, ko no visām pusēm norobežo ūdenstilpe.
 Salikteņu daļa - norāda vai nu uz kultūru salīdzinājumu no antropoloģijas viedokļa vai arī uz vietējo iedzīvotāju skatpunktu.
 Cilvēka smadzeņu funkcija — objektīvās realitātes augstākā atspoguļošanas forma.
 Tāds, kuram piemīt morāles normām neatbilstošas īpašības, tāds, kurš izturas (pret citiem) neiejūtīgi, cietsirdīgi.
 Tādi, kas noris lēni, bez spraiguma.
 Motīvu minēšana, izvirzīšana (piemēram, darbībai, rīcībai, domai); motīvu kopums; arī pamatojums.
 Lepni; bargi, mežonīgi (mūz.).
 Tikumīgs, tikumisks.
 Garastāvoklis, noskaņojums (dsk.).
 Pilsēta Itālijā, Apūlijas reģiona un Bari provinces administratīvais centrs, osta Adrijas jūras krastā.
 Kristīgo kultu rituālos — nobeiguma vārds, kas nozīmē: lai notiek tā.
 Izturēšanās, rīcība, ar ko (kādam) paziņo, liek noprast (ko).
 Cilvēka pārdzīvojums, attieksme pret apkārtējo pasauli un pašam pret sevi; emocijas.
 Ķermeņa daļa (cilvēkam), ko veido rokas savienojums ar vidukli; šīs ķermeņa daļas augšējā virsma.
 Plaknes daļa, ko ierobežo aploce; riņķis.
 Norobežotas dzīvojamās telpas (mājā, dzīvoklī).
 Neskaidri, aptuveni izjust (ko gaidāmu, arī esošu).
 Redzes, retāk dzirdes tēli, kas parādās miegā.
 Uzmācīgas bailes, kas attīstās dažu psihožu gadījumā.
 Psiholoģisks stāvoklis, kam raksturīga kompulsīva uzvedība, noslēgšanās sevī, ierobežota komunikācija ar ārpasauli.
 Apziņa; arī izpratne, domas.
 Psihisks (emocionāls) stāvoklis, ko izraisa saskaņa starp cilvēka vēlēšanos, mērķiem un īstenību.
 Novilkt (apavus, zeķes).
 Blīvu saistaudu apvidus (cilvēkam vai dzīvniekam), kas radies dažādu audu bojājumu vietā (piemēram, sadzīstot brūcei, pēc iekaisuma u. tml.) (dsk.).
 Tāds, kas enerģiski, rosīgi darbojas; darbīgs.
 Ar zobiem tvert, spiest (ko), lai atdalītu daļu (no tā), ar zobiem tvert, spiest (ko), lai (to) atdalītu (no kā).
 Iedot citam, nepaturēt sev.
 Rokot apvērst, uzirdināt (augsni, zemes platību).
 Tāda, kas pēc savām būtiskajām pazīmēm pilnībā atbilst attiecīgajam jēdzienam.
 Izturoties laipni, pazemīgi, arī liekulīgi, darīt tā, kā (kāds) vēlas, kā (kādam) patīk.
 Apzināti nepatiess izteikums (parasti kāda maldināšanai).
 Izziņas process — pastarpināta, netieša un vispārināta īstenības izzināšana.
 Psihisku norišu kopums, kuras izpaužas motivētā, mērķtiecīgā, apzinātā darbībā, pārvarot kādas grūtības.
 Satiksmei paredzēta josla pilsētās un apdzīvotās vietās.
 Romas katoļu un Pareizticīgo baznīcas svētbilde.
 Ievainots.
 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (saīs.).
 Pieturzīmes, kas atdala teikuma daļas, vienlīdzīgus teikuma locekļus u. tml.
 Diegu sistēma, kas veido auduma pinumu šķērsvirzienā.
 Īpašvārds.
 amerikāņu televīzijas sarunu šovu vadītāja, veidotāja un filantrope (dz.1954).
 Maigs (rokas) pieskāriens glaudot; sirsnības, mīlestības izpausme, apskaujot, skūpstot.
 Smadzeņu spēja atspoguļot objektīvo īstenību, analizēt un sintezēt saņemtos kairinājumus un pareizi uz tiem reaģēt; cilvēka nervu darbības procesu kopums; arī dvēsele.
 Paust ar valodas skaniskajiem līdzekļiem.
 Nervu sistēmas diennakts ritma izraisīts organisma stāvoklis.
 Tā romieši dēvēja sengrieķu mitoloģisko varoni Odiseju.
 Cilvēka vai dzīvnieka organisma un psihes kompleksveida reakcija uz emocionāli ļoti spēcīgu kairinājumu, signālu, problēmsituāciju.
 Jūtu izpausme; pārdzīvojumi, apzinātas un neapzinātas cilvēku un dzīvnieku subjektīvās reakcijas uz noteiktiem apstākļiem, situāciju, savstarpējām attiecībām u.tml. (vsk.).
 Trigonometriska funkcija — leņķa pretmalas attiecība pret hipotenūzu.