Vīģe

Sulīgi, saldi dienvidu augļi
Ietvars (gleznai)
Sabiedrības organizācijas forma pirmatnējā kopienā
Grieķu alfabēta sešpadsmitais burts
Ēdināt
Augstkalnu sistēma Vidusāzijā
Āfrikas garākā upe
Kļūt biklam, kautrīgam
Mājputni
Ūdenī nešķīstošs pārtikas produkts
Balts vai bezkrāsains minerāls
Darbību kopums mērķa sasniegšanai
Daudzasmeņu griezēj- instrumenti
Masu sapulces kādam aktuālam jautājumam
Noslēgtas stikla caurulītes zāļu sterilai uzglabāšanai
Apstrādāt augsnes virskārtu ar arklu
Grīšļu dzimtas augi
Seni strinkšķināmi stīgu mūzikas instrumenti
Vienības vektors
Organizētas, bruņotas cīņas
Pastāvīgi dzīvot kādā vietā
Tenisa spēles daļa
Amerikāņu izcelsmes sarīkojumu deja