Savanna

Balvu "15 bonusa punktiem" ieguva Ausma Jankalāne. Apsveicam!
A
R
S
E
U
O
A
D
M
L
K
V
L
I
T
T
T
I
O
M
A
 Eritrocītu vai hemoglobīna daudzuma samazināšanās asinīs; mazasinība.
 Vairāku lielvalstu nolīgums un bloks.
 Aulekšot.
 Alternatīvs ķermenis, kuru vada lietotājs.
 Pilsēta Turcijas Republikā.
 Kādā laika posmā neatrisināmas pretrunas; pretēju tendenču, naidīgu spēku cīņa.
 Vēlreiz, no jauna.
B
 Čemurziežu dzimtas ģints ("Daucus"), divgadīgs, retāk viengadīgs vai daudzgadīgs augs.
D
 Vingrinājums pareizrakstībā — skolotāja diktēta teksta rakstīšana; arī uzrakstītais teksts.
E
 Ar dzimummīlestību saistīts jūtu un izturēšanās veidu kopums, to izpausme.
 Saimniecības vadītājs.
F
 Lakstoties, mīlināties.
 Beļģijas, Holandes, Ziemeļfrancijas iedzīvotāju daļa.
G
 Odžu dzimtas suga, līdz 1,6 m garas čūskas.
 Cilvēks, kam piemīt grafomānija.
H
 Sengrieķu mitoloģijā — daudzgalvains nezvērs.
I
 Vienreizēja paveikta darbība → iemest.
 Musulmaņu garīdznieks, kas mošejā vada kopīgo lūgšanu; galvenais mulla mošejā.
K
 Drupas, gruveši (parasti nodegušu, sagrautu celtņu vietā).
 Pavēle, rīkojums (kādas darbības veikšanai).
 Dziļa ieleja ar ļoti stāvām nogāzēm un samērā šauru dibenu.
 Likt, novietot (ko) perpendikulāri vai slīpi (vienu pāri otram, citu pāri citam).
 Reliģiska (kā) pielūgšana, uzskatīšana par svētu, par dievību; arī reliģija.
 Liels skrējējputns ("Casuarius") ar neattīstītiem spārniem un ķiverei līdzīgu ragvielas veidojumu uz galvas.
 Skalbju dzimtas ģints ("Crocus"), daudzgadīgs lakstaugs ar dažādas krāsas zvanveida ziediem.
 Vertikālas vai ļoti slīpas nogāzes.
 Jāšanas sporta disciplīna, kas saistīta ar šķēršļu pārvarēšanu.
 Slēgts vagona nodalījums, kas paredzēts nedaudziem (parasti diviem vai četriem) pasažieriem (dsk.).
L
 Pārvietoties gaisā ar spārnu, lidplēves palīdzību (parasti par putniem, kukaiņiem).
 Ungāru rakstnieka F.Molnāra luga.
M
 Tauta Jaunzēlandē, kuras senči ir šās zemes pirmiedzīvotāji.
 Vienreizēja paveikta darbība → mest.
 Plats, garš apmetņa veida apģērba gabals, ko valkā virs cita apģērba.
 Rūtu dzimtas citrusu ģints suga ("Citrus reticulata"), augļu koks ar nelieliem, oranžiem, aromātiskiem augļiem.
 Gaismas parādība, kas rodas, sīkam debess ķermenim ievirzoties planētas atmosfērā.
 Saulei tuvākā planēta.
N
 Garenvirzienā zāģēta kokmateriāla malējais atgriezums (ar zāģējumu vienā pusē).
 Valsts Eiropas ziemeļu daļā.
O
 Mācība par smaržām.
 Noteikt savas atrašanās vietas, pārvietošanās virziena attiecību pret ko (piemēram, punktu, priekšmetu) apkārtējā vidē.
 Pilsēta Japānā, Honsju salas dienvidos, osta Jodo deltā.
P
 Piespiežama vai pagriežama detaļa (vai tās imitācija displeja ekrānā), ar ko iedarbina (ierīces, iekārtas, mašīnas u. tml.) slēdzi, regulatoru (dsk.).
 Pasta darbinieks, kas piegādā pasta sūtījumus adresātiem.
 Iesvētīts garīdznieks kristietībā (parasti katoļu, pareizticīgo, anglikāņu baznīcā), kas izpilda un vada reliģiskos rituālus.
 Blīvs, balts, retāk ietonēts un plānās kārtās caurspīdīgs, keramisks materiāls.
S
 Ūdens plūsma, ūdenstece (ūdenstilpē).
 Teritorija (tropos), kuras augu segai raksturīgas graudzāles un izklaidus augoši kokaugi vai to grupas.
T
 Dāņu kinorežisors, filmas "Dejotāja tumsā" veidotājs.
 Gramatiski saistītu vārdu savienojums vai atsevišķs vārds, kas izsaka relatīvi pabeigtu domu.
U
 Darbība, process → unificēt.
V
 Ziņa, arī paziņojums.
 Vaļēja vai stiklota mājas piebūve ar jumtu.