Ausma

Balvu "15 bonusa punkti" ieguva Zigrīda Vidējā. Apsveicam!
Ā
R
T
A
K
A
A
K
I
F
R
N
A
 Redzes orgāni.
 Grieķu alfabēta pirmais burts.
 Parlamentāra valsts Eiropas dienvidrietumos, Francijas un Spānijas kopfirstiste.
 Monēta (1/16 rūpijas), kas bija apgrozībā Indijā līdz 1957. g. un Pakistānā līdz 1961. g.
 Padarīt redzamu, noņemot, atvirzot to, kas apsedz, aizsedz; atsegt.
 Īsi raksturot (grāmatu, sacerējumu).
 Stumjot atvirzīt šurp; stumjot atvirzīt (kur, līdz kādai vietai u. tml.).
 Pakāpeniska (rīta) gaismas parādīšanās austrumu pusē; rīta blāzma; spožums, blāzmojums (saulei lecot).
B
 Beramu vai šķidru vielu ārpussistēmas tilpuma mērvienība, saīs. bbl; atšķirīgs dažādās zemēs.
 Amerikāņu kinorežisors, multiplikators un rakstnieks (dz.1958).
 Tāds, kam sejas krāsa ir gaišāka par normālo (par cilvēku); bez sārtuma; arī neveselīgs.
D
 Parādnieces.
E
 Kukaiņēdēju kārtas zīdītājs ar cietām adatām klātu muguru.
G
 Tādas, kas labi garšo; garšīgas.
H
 Ķīmiskais elements — zilgani balts, spožs, ļoti ciets metāls.
I
 Dzīvot, pastāvēt (bez kā).
 Rīgas pilsētas apkaime Pārdaugavā, Kurzemes rajonā.
 Vistveidīgo kārtas fazānu dzimtas putns.
K
 Kristīgo garīdznieku un baznīcas kalpotāju kopums kristietībā (kristiešu garīdzniekus sākumā izraudzījās ar lozēšanu).
 Izolēts vads vai vairāki izolēti vadi, ko apņem aizsargapvalks un hermētiskas čaulas.
 Ģints (retāk cilts) kopiena (piemēram, ķeltu tautām); radinieku ģints vai grupa.
 Ieloks, kuru veido augšstilbi un ķermeņa vidusdaļa (cilvēkam sēdus stāvoklī).
 Pagarš, tievs apaļkoks.
 Līmeniskā (jumta) plakņu savienojuma šķautne.
L
 ... smaile — augstākā virsotne Silvreta masīvā Rētijas Alpos.
 Babiloniešu mitoloģijā — nakts spoks, sieviešu kārtas vētras dēmons.
M
 Kabatas formāta somveida, arī maisveida priekšmets (parasti naudas glabāšanai).
 Seno romiešu cirkos konveidīgā kolonna spinas galos.
 Saistīts ar mokām.
 Liels nenoteiktas formas reljefa pacēlums vai klinšu blāķis.
 Īpašā apvalkā novietots sprāgstvielu lādiņš ar detonatoru, ko iedarbina ar spiedienu, magnētisko lauku, radiosignālu.
 Ķermeņa daļu kopums, kuras veido muskuļaudi, taukaudi, āda; arī ķermenis (cilvēkiem vai dzīvniekiem).
N
 Zīme, kas līnijkopā fiksē skaņas augstumu un ilgumu.
 Neeksistēt, nepastāvēt.
P
 Kopums, ko veido divi līdzīgi, savstarpēji saistīti (piemēram, pēc funkcijas, izskata) priekšmeti, parādības u. tml.
 Pacifisma piekritējs.
R
 Vīrieša vārds, vārda diena janvārī.
 Saraksti (parasti oficiāli), kas satur, piemēram, personvārdus, priekšmetu, parādību nosaukumus.
S
 Stāties.
 Samērā neliela (salīdzinājumā ar kontinentu) sauszemes teritorija, ko no visām pusēm norobežo ūdenstilpe.
 Savienojumā "sadoties rokās", "sadoties rokām": pasniegt viens otram, cits citam roku, parasti atbalstam, arī lai apliecinātu tuvību.
 Tāds, kam ir asa, piemēram, rutkiem raksturīgā (rūgti skāba vai rūgti sāļa) garša.
 Sauss labības auga stiebrs.
 Lieto, lai pamudinātu kādu pievērst uzmanību kam redzamam.
 Nokrišņi — balti ledus kristāli, kas aukstajā periodā izveidojas mākoņos.
 Noteikts (kā) skaitlisks kopums.
 Lejot savirzīt (kopā, kādā kopumā, veidojumā, arī kur).
 Darbinieks (uzņēmumā, iestādē u. tml.), kura uzdevums ir sargāt.
 Tāds, kam gals ir pakāpeniski, parasti konusveidīgi, trīsstūrveidīgi, sašaurināts (par priekšmetu, celtni, veidojumu u. tml.).
 Sārmu metāla vai sārmzemju metālu hidroksīds; ūdenī šķīstoša bāze.
 Laika mērvienība — 60 minūtes (dsk.).
 Saistīts ar reliģisko kultu, tam raksturīgs.
T
 Nelieli, parasti keramikas (kafijas, tējas u. tml.) dzeramie trauki.
 Tukunu (Brazīlija, Peru, Kolumbija) mitoloģijā — augšējās pasaules sieviešu kārtas dievība, kas soda mirušo grēcinieku dvēseles.
 Tāds, kam ir samērā mazs šķērsgriezuma laukums (par cilindrveida, gareniem priekšmetiem, veidojumiem, to daļām); pretstats: resns.
U
 Gaisma, ko izplata kāds gaismas avots.
 Spiežot uzvirzīt, novietot virsū (uz kā, kam).