Mopsis

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Arnis Kalējs. Apsveicam!
O
R
E
D
I
G
R
C
O
G
O
R
N
V
 Ziemeļamerikas indiāņu liela daudzstāvu celtne (vairākiem tūkstošiem cilvēku).
 Korejiešu virtuves ēdiens: īpaši sagatavoti Ķīnas kāposti.
 Bībelē, Vecajā Derībā — viens no patriarha Jēkaba divpadsmit dēliem, Leas dēls.
 Panākt, būt par cēloni, ka (kas) kļūst vienāds.
 Debess ķermenis, kas sastāv no karstas gāzes (plazmas) un izstaro gaismu.
 Ceriņi (apv.).
 Pilieni (zāļu) (novec.).
 Galvenais brahmanisma un hinduisma dievs (līdzās Brahmam un Višnu), radīšanas un iznīcības dievs.
 Uz uzslavām balstīta pierunāšana.
 Lauksaimniecības komūna, kooperatīvs Izraēlā.
 Klavieru attīstības versija ar pieaugošiem stīgu garumiem un trijstūrainu kasti, lietoja līdz 19. gs. sākumam (novec.).
 Rīdīt (suni) (sar.).
 Sena somu, karēļu, igauņu tautasdziesma.
 Spēle ar plāksnītēm, uz kurām ir punkti (arī attēli, krāsas); šīs spēles plāksnīšu komplekts.
 Mantijas litosfēras plātņu savstarpēja atbīdīšanās, ko okeānu vidusgrēdu zonās rada konvekcijas strāvas; okeāna dibena izplešanās.
 Smalks kokvilnas veļas audums, apstrādāts ka audekls.
 Ieapaļš veidojums ar atveri augšdaļā, kur veidojas daudzu sēņu un ķērpju bezdzimuma sporas.
 Rakstisks līgums, vienošanās (starp divām vai vairākām pusēm), kas nosaka (šo pušu) tiesības un pienākumus un kam ir noteikts termiņš.
 Etrusku kultūrai raksturīga keramika, to apdedzināja neļaujot piekļūt gaisam, tādēļ trauki kļuva tumši, pārklājot ar laku, tie izskatījās kā darināti no metāla.
 Likt (ko ap ķermeņa daļu) un saistīt (tā) stūrus, malas, saites mezglā.
 Apaļa būve (piemēram, celtne, paviljons, zāle u. tml.), ko pārsedz kupols, kurš balstās uz sienām vai kolonnām.
 Struktūras vai orgāna pārveidošanās citā struktūrā vai orgānā; metamorfoze.
 Pilsēta Krievijā, apgabala administratīvais centrs, osta Tomas labajā krastā.
 Oficiāls dokuments, ko vienas valsts valdība iesniedz citas valsts valdībai.
 Šumeru debesu rietumdaļas dievs, mitoloģijā raksturots kā pērkona un negaisa izraisītājs.
 Lēca (redzes optisko defektu labošanai), kas ieliekama acs dobuma priekšējā daļā.
 Tādi, kas šķiet tik nereāli, ka tam ir grūti vai neiespējami ticēt; arī ārkārtīgi.
 Pilsēta Anglijas dienvidos, Temzas krastos.
 Saimniecības celtne (ar apsildīšanas ierīci, māla klona grīdu) labības žāvēšanai, labības kulšanai; šādas celtnes telpa labības žāvēšanai.
 Gara, plāna, samērā šaura koksnes plāksne (parasti apgaismošanas ierīcēm, iekuriem, arī pinumiem).
 Organisks savienojums, kurā viena vai vairākas hidroksilgrupas ir saistītas pie viena piesātināta oglekļa atoma.
 Vienas vai vairāku skaņu (burtu) zudums vārda beigās (piem., arī — ar).
 Noslēgta altārtelpa ortodoksālajā baznīcā.
 ... Galerija - viens no vecākajiem un slavenākajiem mākslas muzejiem pasaulē.
 Divgalvainais augšdelma muskulis (dsk.).
 Garīga bruņinieku ordeņa locekļi; bruņinieki, kas piedalījās krusta karā.
 Likuma formulēts noteikums, arī tradicionāli izveidojies noteikums, princips, uzskats, kas regulē cilvēku attiecības sabiedrībā (dsk.).
 Zīdītāju klases pārnadžu kārtas dobradžu dzimtas ģints ("Ovis"), atgremotājs, vidēji liels lauksaimniecības dzīvnieks, no kura iegūst gaļu, vilnu, kažokādas.
 Valsts iestādes rakstveida pavēles, priekšraksti, rīkojumi (piemēram, par pilnvaru piešķiršanu, priekšmeta konfiskāciju).
 Mutvārdu vai rakstveida izteikums, ko izraisījis jautājums.
 Īpaša persiešu un kabardiešu jājamzirgu suga ar vieglu, cēlu un ātru gaitu (novec.).
 Sāmu mājoklis — pārnēsājama koniska telts no kārtīm, ko vasarā pārklāj ar buru audeklu, bet ziemā — ar biezu filcu.
 Māksloti kautrīgs, arī izvairīgs.
 Jaunu sugu veidošanās izejsugas areālā.
 Baldēlija — neliels purva augas ar graudzālēm līdzīgām lapām un maziem, spilgtiem ziediem.
 Dievmaize.
 Augšējais (masta, stengas) gals (jūrn.).
 Atrašanās, ierobežošanās sevī pašā, pasaulē; iekšējā piemitība; tas, ka augstākā būtne (Dievs) atrodas un darbojas pasaulē (piem., panteismā).
 Svētais moceklis, cilvēks, kas, apliecinādams savu ticību, pakļauj sevi moku pilnai nāvei; asinsliecinieks.
 Neliels dekoratīvs suns, kam raksturīga liela apaļa galva, strups purns, gluds, spīdīgs apmatojums; attiecīgā suņu šķirne.
 Spēks, vara, kas ierobežo, apspiež cilvēku; spaidi.
 Metāla apkalums vairoga vidusdaļā, kas aizsargāja karavīra roku no vairogu caururbjošiem triecieniem; Latvijā arheoloģiskos izrakumos atrasti arī no bērza māzerpuna darināti.
 Antropoloģijas speciālisti.
 Speciālisti, kas uz tvaikoņa apkalpo tvaika palīgmašīnu, pārbauda un eļļo dzinēja iekārtu.
 Zvirbuļveidīgo kārtas tirānputnu apakškārtas dzimtas putns ("Cotingidae"), gk. mežos Dienvidamerikā un Vidusamerikā, dažāda lieluma, daudziem ir spilgtas spalvas.
 Vienot (kopā) sakarsētas (parasti metāla) detaļas ar izkausētu metālu, metālu sakausējumu, piepildot atstarpes starp virsmām.
 Ar maģiskiem paņēmieniem noteikt (ko gaidāmu) un paziņot (par to).
 Minerālu masa, ko gatavo no īpašām māla šķirnēm ar ģipša un citu vielu piejaukumu un izmanto keramikā.