Lācis

Balvu "20 bonusa punkti" ieguva henrihs skavronskis. Apsveicam!
B
S
A
O
U
A
U
Ē
E
M
I
B
U
Ā
T
R
E
M
A
S
A
 Darba zemnieks — lopkopis Mongolijā.
 Tāda, kurai ir apļa forma.
 Ceļš vai iela, kam abas puses apstādītas ar kokiem, krūmiem; gatve.
 Kvalificēts darbs, arī nodarbošanās — dažādu izstrādājumu ražošana ar rokām, izmantojot vienkāršus darba rīkus.
 Apdzīvota vieta Cēsu novada Drabešu pagastā.
B
 Trūce — iekšējo orgānu vai dziļo audu izspiešanās zem ādas, muskuļaudos vai ķermeņa dobumos.
 No vairākām pusēm apzāģēts, retāk aptēsts, kokmateriāls.
 Parazītisku bezspārnu kukaiņu kārtas kukainis ("Aphaniptera, Siphonaptera").
 Divdīgļlapju klases dilēniju apakšklases malvu rindas kapoku dzimtas suga ("Ochroma lagopus"), koks ar vieglu, stipru koksni (balsaskoks).
C
 Tāds, kam ir stabila forma (par vielu, fizikālu ķermeni); pretstats: šķidrs, gāzveidīgs.
 Dzintele (sar.).
D
 Zivju gārnis ("Ardea cinerea").
E
 Neliela mākslinieciski kritiska apcere, kurā izceļas galvenokārt autora subjektīvi emocionālā attieksme pret attēlojamo parādību.
I
 Vistveidīgo kārtas fazānu dzimtas putns (dsk.).
 Indoeiropiešu cilšu grupa, kas pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras apdzīvoja Apenīnu pussalu.
 Doma; iecere, nodoms, plāns.
J
 Subtropu joslas stepes līdzenums (Dienvidamerikā, galvenokārt Argentīnā).
K
 Nesošais (pārsedzošu būvkonstrukciju) elements.
 Spēļu kāršu suga (piemēram, kāravi, sirdis, krusti, pīķi) (dsk.).
 Apavu cietā daļa virs papēža (dsk.).
 Kaste (parasti kartona vai metāla, ar vāku).
 Blīvs, daudzslāņains, ar īpašu vielu piesūcināts audums — ādas aizstājējs (piemēram, apavu rūpniecībā).
 Būt pakļautam karstuma iedarbībai un kļūt karstam (par vielu, priekšmetu).
 Paliels, dzeršanai paredzēts trauks.
 Kalēja darbnīca.
 Zivju klases karpveidīgo kārtas dzimta ("Cyprinidae"), ātraudzīga saldūdens zivs.
L
 Sens strinkšķināmais stīgu instruments.
 Daudzgadīgs lakstaugs vai kokaugs ar garu, vijīgu vai kāpelējošu stumbru.
 Jaunlopa āda.
 Neliels ūdens transportlīdzeklis ar sānu malām un dibenu, parasti atklātu virsmu.
 Pārdabiska sievišķa būtne, kas spēj ietekmēt cilvēka dzīvi, darbību; spīgana, burve.
 Zīdītāju klases plēsēju kārtas kaķu dzimtas suga ("Leo leo"), liels, ļoti spēcīgs dzīvnieks ar dzeltenīgu apmatojumu.
 Sasalis ūdens, tā gabals vai gabali.
 Plēsēju kārtas dzimtas liels dzīvnieks ("Ursidae").
M
 Atspirdzinošs salds dzēriens — ar ūdeni atšķaidīta ogu vai augļu sula.
 Samērā tievs, garš kokauga stumbra, zara stieņveida gabals, parasti ar nosmailinātu galu.
 Vākiem līdzīgs (piemēram, kartona, plastmasas, ādas) priekšmets (kā, parasti dokumentu, zīmējumu, nošu) glabāšanai; šāds priekšmets kopā ar tā saturu (dsk.).
 Brīva piegriezuma plats sieviešu mētelis (parasti no zvērādas).
 Ankardiju dzimtas ģints ("Mangifera"), mūžzaļš tropu augļu koks ar aromātiskiem, saldiem augļiem.
N
 Staru vainags; mirdzums (riņķa veidā) ap dievību un svēto galvām (piem., tēlotājmākslā); oreols.
 Cilvēks, kura amata pienākums bija uzjautrināt un izklaidēt valdnieku, augstmani un viņa viesus; āksts.
 Īpaša prece, ko izmanto par visu citu preču vērtības vispārējo ekvivalentu; šādas preces priekšmetiskās izpausmes forma (piemēram, banknote, monēta).
 Pilsēta Igaunijas ziemeļaustrumos, Austrumviru apriņķī, pie Krievijas robežas.
O
 Vairāku tirku un mongoļu cilšu apvienība, ko vadīja hans; arī hana mītne (dsk.).
 Pilsēta Krievijā, Orenburgas apgabalā, Dienvidurālos, pie Oras ietekas Urālā.
 Upe Mongolijā un Krievijā, Šilkas labā satekupe (Amūras baseins).
P
 Pasta sūtījums (parasti kārbā, auduma iešuvumā) (dsk.).
 Mašīna, mehānisms, iekārta (kā) apstrādei ar statisku spiedienu (bez triecieniem).
 Pilieni.
 Liels neorganizēts vai vāji organizēts (cilvēku) kopums.
 Ēdiens no kartupeļiem, kaņepēm vai zirņiem (apv.).
 Subtropu joslas stepes līdzenums (Dienvidamerikā, galvenokārt Argentīnā).
R
 Ceļa segumā, zemē u. tml. iespiesta sliede, ko ir izveidojuši transportlīdzekļa riteņi (dsk.).
 Apdzīvota vieta (lielciems) Saldus novadā.
 Cilindriskā formā vairākās kārtās satīts (kāda materiāla) veidojums (dsk.).
 Garens, šaurs padziļinājums (priekšmeta, auga virsmā).
 Apdzīvota vieta (skrajciems) Ezernieku pagastā.
 Plašas, greznas viesības, parasti ar daudziem ēdieniem un alkoholiskiem dzērieniem.
S
 Dedzība, neatlaidība (darbībā, rīcībā).
 Pārtikas produkts, ko iegūst no piena, sarecinot to ar siera raugu vai ar pienskābes baktērijām.
 Pasākums, kura mērķis ir publiski demonstrēt (kā, piemēram, mākslas darbu, zinātnes un tehnikas sasniegumu, priekšmetu) kopumu.
 Telpas vai telpiska veidojuma vertikālais (ārējais vai iekšējais) konstruktīvais norobežojums.
 Ļoti augsts, sabiedrībā vai tās daļā izplatīts (kāda cilvēka, cilvēku grupas, organizācijas darbības, īpašību) vērtējums.
 Plakana, parasti leņķveidīgi vai lokveidīgi saliekta, detaļa, arī stienis ar nostiprinātiem galiem, piemēram, cauruļu nostiprināšanai, koka siju, pāļu u. tml. sastiprināšanai.
 Detaļa (ierīcē, iekārtā u. tml.) ar iedaļām.
 Gara, plāna, samērā šaura koksnes plāksne (parasti apgaismošanas ierīcēm, iekuriem, arī pinumiem).
 Ķekars, kura galvenajai asij ir sānu asis ar vienkāršas vārpas vai ķekara uzbūvi.
 Mūsu planētu sistēmas centrāla debess ķermeņa starojuma radītā gaisma, siltums, ultravioletie stari.
  Spēks, ar kuru ķermenis Zemes (debess ķermeņa) gravitācijas lauka ietekmē iedarbojas uz balstu vai piekari.
 Šķiedraugu (piemēram, linu) apstrādes blakusprodukts — stublāju koksnes daļas.
 Neliels laiviņveida rīks pavediena uztīšanai (aušanai, tīklu lāpīšanai u. tml.).
 Administratīvi teritoriālā iedalījuma vienība Islandē; viens no šīs valsts 26 reģioniem.
 Apgaismošanai paredzēts cilindrisks stearīna, parafīna, vaska, kausētu tauku veidojums ar dakti vidū.
T
 Tāds, kas ir saslimis ar trakumsērgu (par dzīvniekiem).
 Sens pūšamais mūzikas instruments, arī signalizācijas instruments.
 Pasīvās zvejas rīks, ko ierīko aizsprosta veidā upju seklajās vietās migrējošo ūdensdzīvnieku (parasti nēģu, lašu) ceļos.
 Zvejas rīks — maisveida tīkls, ko trosēs velk viens vai divi kuģi, laivas (dsk.).
 Periodisku svārstību radīta skaņa ar labi uztveramu augstumu; muzikāla skaņa.
 Tenīss — cūku aizgādnis.
U
 Pilsēta Horvātijā, Istras županijā.
 ... Galerija - viens no vecākajiem un slavenākajiem mākslas muzejiem pasaulē.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Ventspils novadā.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Ventspils novadā.
V
 Plēsēju kārtas suņu dzimtas suga ("Canis lupus"), dzīvnieks.
 Kvalitatīvs matērijas veids, kam pat miera stāvoklī piemīt masa; tas, no kā sastāv fizisks ķermenis.
 Ziedkopa ar pagarinātu galveno asi, uz kuras atrodas sēdoši ziedi; graudaugu (labības) ziedkopa.
 Rezultāts → vizmot; arī vizmojums.
 Arkveida būvkonstrukcija telpas vai tās daļas pārsegšanai.
 Pēc likuma sodāms pārkāpums; nosodāma rīcība, arī rīcība, kā dēļ rodas kas nevēlams, kādi sarežģījumi.
Z
 Zivju klases zušveidīgo kārtas dzimta ("Anguillidae"), zivs ar ļoti slaidu veltenisku ķermeni, zaļganbrūnu muguru, dzeltenīgu vēderu.