Prāmis

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Vēsma Reinkaite. Apsveicam!
Baznīcas kalpotājs
Salu valsts Persijas līcī
Teksta daļa aiz atkāpes
Nupat
Diskrētas
Ziņas, jaunumi
Ne tieši līdzās
Stellēs darinātas
Orfeja sieva
Tipisks, sevišķi raksturīgs
Šķīdums konversē- šanai
Vieta riekstošanai
Spīdēt, mirdzēt
Mazs, apaļš galdiņš
Vislabākā, vispiemē- rotākā
Donavas pieteka
Aizjūga piederums
Plaši bezmežu līdzenumi
Ziedkopas
Daļēji piepildīts
Ezeru krastos sastopami augi
Uzdevuma atrisinājums
Pakļauties
Vilnas seģene
Koks ar drebošām lapām
Kalnu virsotnes
Slimnīca islāma zemēs
Saplīst
Ūdens transport- līdzeklis
Karpatu augstākā daļa
Grezna (sar.)
Olu sacepums
Gundegu dzimtas lakstaugi
Dobjš troksnis
Ieaudzēt
Biļešu pārdevējas
Žāvēt
Sermuļu dzimtas meža dzīvnieks
Vispār- pieņemti uzskati
Transport- līdzeklis
Valdošs baznīcas amats
Apdzīvota vieta Talsu novadā
Vaukšķēt
Veikli, izdarīgi
Tropu eļļas un garšaugi
Vaislas auns
Trauki lopu barošanai
Prozas sacerējums