Indigo

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Ligita Pundure. Apsveicam!
N
U
A
N
O
S
S
S
Ā
A
S
Z
T
I
S
S
5 BURTI
 Balstoties uz rokām un ceļgaliem; četrrāpus.
 ... ezers — atrodas Murmastienes pagastā, Teiču purvā
 Apdzīvota vieta (lielciems) Jelgavas novadā.
  Dzeņveidīgo kārtas dzilnu dzimtas ģints ("Picoides"), putni.
 Tāds, kas uzmanīgi, neatslābstoši ko vēro, uztver.
 Vīrieša vārds, vārda diena martā.
 Attiecīga smaguma priekšmets, ko liek (kam) virsū, lai (to) sablīvētu, saspiestu.
 Atspirdzinošs salds dzēriens — ar ūdeni atšķaidīta ogu vai augļu sula.
 Vairākas zirgu ģints sugas, savvaļas dzīvnieks (Āfrikā) ar raksturīgām gaišām un tumšam svītrām šķērsām pa visu ķermeņa virsmu.
 Zemiene, kas upes grīvā izveidojusies no sanesām un nogulsnēm, un upes sazarojumu kopums šādā zemienē.
6 BURTI
 Tumši zila, kristāliska viela (agrāk to ieguva no tropisko augu indigoferu lapām, tagad sintētiski).
 Ļoti skaļš, spēcīgs, arī ass, griezīgs (par skaņu).
 Īpaši darināts bišu miteklis.
 Centrālās nervu sistēmas spēja saglabāt un atveidot apziņā agrāk saņemto informāciju, iespaidus.
 Vācu romantisma laika komponists (1833-1897).
 Tauriņziežu dzimtas ģints ("Pisum"), viengadīgs vai daudzgadīgs pārtikas un lopbarības augs.
 Plāksnīte, ko piestiprina pie priekšmeta (piemēram, tā nosaukuma, raksturojuma, īpašnieka atzīmēšanai) (dsk.).
 Pazemes ūdeņus saturoša dzīsla vai slānis (dsk.).
7 BURTI
 Atstarpe no viena dūruma vietas līdz otrai (šujot ar adatu).
 Tādi, kuros ir tikai daļa no vajadzīgā, arī kādām normām atbilstošā daudzuma, skaita.
 Apvidus, kur ir dabiski dziedniecības faktori (klimats, minerālavoti, dūņas u. tml.) un kur uzceltas ārstniecības iestādes.
 Neilgu laiku, arī reizēm dejot.
 Pretstats: vecāks.
 Valsts vai pašvaldības izdota oficiāla atļauja nodarboties ar ko vai veikt (piem., sniegt kādas darbības pakalpojumus, tirgoties ar precēm, piedalīties sacensībās).
 Pilsēta Latvijā, Dienvidurzemes novadā.
 Viena no četrām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes daļām.
8 BURTI
 Samaksāts, atlīdzināts (parasti par darbu).
 Skatuves mākslinieks — lomas tēlotājs teātra izrādēs, filmās u. tml.
 Skrimšļzivju klases kārta ("Selachiiformes"), zivis.
 Cilvēks, kas, parasti publiski, apstrīd kāda domas, kādu uzskatu, iebilst pret ko.
 Slepena, viltīga un parasti ļaunprātīga vai naidīga, darbība, rīcība kāda mērķa sasniegšanai (dsk.).
 Īslaicīga, spēcīga un strauja (vēja, gaisa plūsmas) riņķveida, spirālveida kustība.
 Neaizņemti amati, brīvas darbavietas (piem., iestādē, mācību iestādē).
 Stāvoklis, kad ir uztverta un pilnīgi saprasta (kā) būtība, saturs, nozīme.
9 BURTI
 Gara, šaura, segta telpa, kas savieno celtnes atsevišķas daļas (dsk.).
 Tādi, kam ir labi materiālie apstākļi, kam eksistencei nepieciešamie līdzekļi ir pietiekamā daudzumā (par cilvēku).