Efeja

Balva: 10 dienu abonements
K
S
D
T
A
S
S
A
E
E
R
A
E
A
A
 Cilvēks, kas vada alus gatavošanas tehnoloģisko procesu (rūpnīcā).
 Haleba — otra lielākā pilsēta Sīrijā.
 Cenas pazeminājums (pārdodot preci); nolaide.
 Tāds, kura uzbūve nav kristāliska (par vielu, kuras atomi vai molekulas izvietotas haotiski).
 Izpētīt un pārzināt.
Ā
 Cilvēki, kuru amata pienākums bija uzjautrināt un izklaidēt valdnieku, augstmani un viņa viesus; nerri.
B
 Dienvideiropas tautas pārstāvis, dzīvo pie Biskajas līča Francijā, Basku zemē un Navarrā Spānijā.
C
 Laika posmi.
 Galvenā, vadošā daļa (parasti kādā ierīcē vai sistēmā).
D
 Demonstrēt; muzikāli vizuāla demonstrācija (saīs.).
 Mehānikas nozare, kas pētī ķermeņu kustību tiem pielikto spēku ietekmē.
E
 Nosacīts, simbolisks (jēdziena, idejas) apzīmējums (parasti attēla veidā).
 Kukaiņēdēju kārtas zīdītājs ar cietām adatām klātu muguru.
 Arāliju dzimtas ģints ("Hedera"), mūžzaļš liānveida krūms.
 Lietpratējs, kas izdara ekspertīzi.
Ē
 Pūšamais mūzikas instruments, kas sastāv no daudzām stabulēm, kam ir taustiņu klaviatūra un ko darbina ar pneimatisku sistēmu.
G
 Neļķu dzimtas ģints ("Spergula"), viengadīgi lakstaugi,
I
 Ražošanas attiecību veids, forma, sistēma (sabiedrībā, valstī).
Ī
 Skalbju dzimtas ģints ("Iris"), augs ar ložņājošu sakneni, zobenveida lapām un lieliem ziediem; skalbes (dsk.).
K
 Jauns ozolu mežs.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Dundagas novadā.
 Kastaņas auglis.
L
 Vispārināta īpašība → lunkans, šīs īpašības konkrēta izpausme; lokanība.
M
 Šķidra piedeva, kas papildina ēdiena garšu, izskatu, uzturvielu daudzumu.
N
 Pastāvīgi Romas pāvesta diplomātiskie pārstāvji.
 Oreoli.
O
 Vieta (ūdenstilpes krasta iecirknis līdz ar tam pieguļošo dabisko vai mākslīgi veidoto, pret viļņiem aizsargāto ūdens joslu), kas iekārtota kuģu stāvēšanai.
 Apveids, kam ir olas garengriezumam līdzīga, eliptiska forma.
P
 Brīvs laukums, ap kuru ir novietotas celtnes vai kurš ir norobežots ar celtnēm un žogu.
 Samērā bieza, izturīga (parasti nostiprināta un paaugstināta) konstrukcija ar plātņveida virsmu (kā) balstīšanai, pārvietošanai u. tml.
R
 Plašs daiļdarbs (parasti prozā), kas attēlo atsevišķu cilvēku vai arī tautas dzīvi kādā laikposmā.
 Tīt vaļā, raisīt (ko satītu, sapītu).
S
 Ļoti spēcīgas, postošas dabas parādības.
 Pilsēta Spānijas ziemeļaustrumos.
 Samērā šaurs, garens, taisns (kāda samērā plāna materiāla, piemēram, auduma, ādas) gabals; samērā šaura, garena, taisna josla (kādā materiālā).
 Samērā neliela (salīdzinājumā ar kontinentu) sauszemes daļa, ko no visām pusēm norobežo okeāna, jūras, ezera vai upes ūdens.
 Mācību un audzināšanas iestāde.
 Pārvietojoties, ierodoties, gaidot u. tml., nonākt tiešā saskarē (ar kādu); sastapt.
 Vispārināta īpašība → stiprs (1), šīs īpašības konkrēta izpausme.
Š
 Bulta (šaušanai); metamais ierocis.
T
 Būt par cēloni tam, ka (procesi) organismā nevēlami mainās, iegūst nevēlamas īpašības.
 Īpašā tehnikā adīts audums (veļai, virsdrēbēm).
 Pēc noteikta principa kārtotu faktu, datu fiksējums, parasti ailēs, vertikālā vai horizontālā secībā; ailēs sadalīta lapa, plāksne u. tml. šādai faktu, datu fiksēšanai (dsk.).
U
 Dzīva būtne (parasti cilvēks), kas ir pakļauta (kāda, kā) tiešai vardarbībai; dzīva būtne, kas ir gājusi bojā šādas vardarbības rezultātā (siev.dz.).