Dingo

Balva: 15 bonusa punkti
A
S
J
S
S
S
G
E
A
O
P
S
V
D
O
B
5 BURTI
 Ļoti vērtīgi.
 Bezkrāsains, balts, iedzeltens, sarkans, retāk citas krāsas minerāls (dārgakmens vai pusdārgakmens), reizumis ar varavīkšņainu lāsmojumu.
 Austrālijas savvaļas suns.
 Ilknis.
6 BURTI
 Maļot (iekārtā, ierīcē), sasmalcināt; maļot (iekārtā, ierīcē), iegūt (kādu produktu).
 Atlūzis (kā) gabals; atlieka (piem., no avarējuša, bojāgājuša transportlīdzekļa).
 Vasaras platmale ar platu apmali.
 Skujot atdalīt nost (apmatojumu, parasti bārdu).
 Tas, ko dāvina, tas, kas ir uzdāvināts; dāvana (dsk.).
 Telpas vai telpiska veidojuma vertikālais (ārējais vai iekšējais) konstruktīvais norobežojums (dsk.).
 Sanāksme; sapulce; sapulcēšanās.
 No viegla materiāla (piemēram, no ūdensnecaurlaidīga auduma, zariem) veidota pagaidu mītne (parasti ar slīpām sānu dalām) (dsk.).
 Absolūtisma laikmeta arhitektūras un mākslas stils (Rietumeiropā 18. gs. no 30. līdz 60. gadiem).
 Berot savirzīt (kopā, kādā kopumā, veidojumā, arī kur).
 Sēja.
 Tehniskā (mašīnas, ierīces u. tml.) apkalpošana, sagatavošana darbam.
 No apaļkoka, arī no tā šķilas nozāģēts, parasti atskaldīts, neliels koksnes gabals, kas paredzēts kurināšanai.
 Par iepriekšēju samaksu iegūt tiesības regulāri (ko) saņemt vai lietot.
 Aukstuma iedarbībā pārvērsties par cietvielu; aukstuma iedarbībā kļūt cietam.
 Eksistējošas, pastāvošas.
 Latviešu teātra un kino aktieris (dz.1978).
 Tādas, kas nedod materiālās vērtības kam vajadzīgam, nepieciešamam vai dod tās par maz.
 Iesaiņots priekšmets, arī sakārtotu priekšmetu kopums; kopā sasietu priekšmetu kopums.
 Dažu vistveidīgo kārtas savvaļas putnu mātītes.
 Latviešu dzejniece (1928-1984).
 Pārāks.
 Spēja uztvert un ar prātu, arī intuitīvi, emocionāli novērtēt (piemēram, kādu parādību, tās īpašības).
 Pasaules daļa, Eirāzijas kontinenta daļa uz rietumiem no Urāliem.
7 BURTI
 Tāds, kas nav izpaužams, ko nedrīkst atklāt, darīt zināmu sabiedrībai (piemēram, par politiskām, militārām u. tml. darbībām, organizācijām, arī informāciju); tāds, kas noris nelegāli, arī prettiesiski.
 Rūpes (novec.).
 Satura un formas ziņā noslēgts, parasti neliela apjoma, daiļdarbs saistītā valodā (dsk.).
 Naudas līdzekļu, preču, pakalpojumu sniegšana uz parāda, uz nomaksu; šādā veidā sniegti naudas līdzekļi, preces, pakalpojumi (dsk.).
 Panākt, būt par cēloni, ka (kāda) uzticēšanās, cerības u. tml. neattaisnojas.
 Telpa, gaiss, arī vide, kur izplatās šāda enerģija.
 Zilais tuncis — liela asarveidīgo kārtas suga, zivs ar torpēdveida ķermeni un spēcīgu sirpjveida astes spuru.
 Tādi, kam ir lapas, lapojums (par augiem, to daļām).
 Ieceļot (citā valstī, lai tur apmestos uz pastāvīgu dzīvi) — par ārvalstnieku.
 Pamudinājums, rosinājums (piemēram, radošā darbā).
 Vārot panākt, ka (kas) iegūst vēlamo gatavības pakāpi; izvārīt.
 Dziedātājs, instrumentālists vai dejotājs, kas izpilda solo partiju, arī sniedz solopriekšnesumu.
8 BURTI
 Debess ķermenis, kas sastāv no karstas gāzes (plazmas) un izstaro gaismu.
 Cirka mākslinieki vai sportisti, kas nodarbojas ar akrobātiku.
 Vadošais skatuves mākslinieks (teātrī, trupā), kas tēlo galvenās lomas.
 Piešķirt citu vārdu, nosaukumu, apzīmējumu.