Kurpe

Pilsēta Vidzemē
Ripai līdzīgi priekšmeti
Riteņi
Izvadīt no organisma ikrus
Lāsot
Smagi āmuri
Āmurs ar asu galu
Bezdelīgai līdzīgs putns
Katoļu klostera priekšnieks
Patoloģisks audu veidojums
Dobums, kurā atrodas acs
Darīt negludu
Cirst, šķelt nost
Nelaist vaļā
Igauņu šahists (1916-75)
Aizliegumu sistēma pirmatnējā sabiedrībā
Patvāru pilsēta Krievijā
Tepe
Veidot kamolu
Pilsēta Gruzijā
Mainīt
Viena no mazākajām Latvijas pilsētām
Plūst, tecēt uz leju