Cukurs

Ģeometriskas figūras
Pakauša spalvu veidojums putniem
Nelaime
Profesionāli jātnieki sacīkstēs
Saldviela
Otrā garākā upe Āfrikā
Zvēra mute
Izteikt apņemšanos paveikt
Baltkrievijas galvaspilsēta
Ēģiptes galvaspilsēta
Itāliešu viduslaiku gleznotājs
Nelielas epizodes lugā
Tauriņi, kuru kāpuri bojā drēbes
Dienvid- amerikas indiāņu laiva
Pilsēta Vācijas ziemeļos
Iedzimtības faktoru vienība
Griezties ap savu asi
Brīvmūrnieki
Radīt vieglu soļu troksni
No drēbes šūta kule
Apģērba aksesuārs
Sniegt
Spāņu gleznotājs, kubisma pamatlicējs
Griezt nost apmatojumu
Liels dekoratīvs dārzs
Neapstrādāta aramzeme
Pastāvēt, eksistēt