Vasara

Upe Londonā
Atkārtoti strauji vilkt
Militār- personu grupa, kas sagrābusi varu
Grubuļaina piepe
Uzmākties ar jautājumiem
Valsts Dienvid- amerikā
Plats sieviešu mētelis
Zivs ar slaidu, ieapaļu ķermeni
Gadalaiks
Josta, rajons ar noteiktām īpatnībām
Tehniska rakstu zīme
Sporta veids
Barot mazuli ar savu pienu
Daudz- balsīgas vokālās mūzikas žanrs
Atdalīta telpa skatītāju zālē
Franču komponists ("Karmena")
Apstāklis, kas pierāda apsūdzētā nevainību
Lapu koks
Darba, enerģijas mērvienības
Mūzikas veids, kam raksturīga improvizācija
Viena no maņām
Pilsēta Senajā Ēģiptē
Tievi četrskaldņu kokmateriāli
Sieviete, kas strādā ar stellēm
Kāds daudzums no kopuma
Rīcība, kas izraisa jautrību, smieklus (dsk.)
Remontēt
Pilsēta Latgalē
Taisnes ar noteiktām īpašībām