Kārkls

Ļauna vēlējumi
Izjust bēdas, sāpīgas ilgas
Teikt pāris vārdu
Vītolu dzimtas krūmi
Ādas slimība
Ar dūnām pildīti gultas maisi
Norises ātrums
Kategoriski pavēlēt, uzspiest
Tilpuma mērvienība
Universāls maksāšanas līdzeklis
Baļķis zirgu piesiešanai
Zemes īpašums, ko saņem vasalis
Otrā garākā upe Āfrikā
Peru galvaspilsēta
Pārtikas produkts
Sniegt
Grezns valdnieka sēdeklis
Kazahstānas galvaspilsēta
Mezgli, paresninājumi
Rotāt ēdienus
Pārvedu vekseļi
Dziedāt (par lakstīgalu)
Naudas vienība Horvātijā
Priekšmeti darbu veikšanai
Naudas vienība Etiopijā
Smagi elpot
Augu un dzīvnieku sistemātiskas kategorijas
Māja vai cita celtne