Jorki

Vara un alvas sakausējums
Sulīgs auglis
Naudas vien -ība agrāk Latvijā
Lietot par maksu
Upe Šveicē un Francijā
Dziedāt (par lakstīgalu)
Ēka, māja
Mācību telpa skolā
Augsti stāvošas personas pavadoņu grupa
Jebkurš reāls notikums
Stūrainas formas trauks
Apzināti izkropļoti atdarināt
Franču rakstnieks, filozofs (''Mēris'')
Veidot ofortu
Pilsēta Strenču novadā
Ciems Brocēnu novadā
Urāna pavadonis
Māksliniecisks apzīmētājs
Anglijas karaļu dinastija (1461-85).
Nelieli, ieapaļi akmeņi
Just vieglu, satraucošu kairinājumu
Neliegt
Tilpuma mērs angļu mēru sistēmā
Izvadīt no organisma attīstījušos olu
Jaudas mērvienība