Reņģe

Skatuves priekšmeti izrādes vajadzībām
Naudas vienības Irākā
Neliels prozas sacerējums
Mazas degvīna glāzītes
Vērtīgs, kultivēts lopbarības pākšaugs
Lielā mērā, sevišķi stipri
Latviešu kino- operators
Ņemt ārā no pākstīm
Dalāmie izšujamie diegi
Ātri noņemt
Pieskaroties viegli jaukt
Vīrišķīgais kaņepju augs
Nelieli tāss trauki ar vāciņu
Valsts Austrum-Āfrikā
Neliela jūras zivs
Sieviešu žurnāls Latvijā
Iezis, kas sastāv no vizlas, kvarca, laukšpata
Donavas pieteka Rumānijā
Kustīgi
Nots
Ungāru komponista Kālmāna vārds
Ierīces radioviļņu uztveršanai
Sievietes vārds oktobrī
Aita folklorā
Smagi, spēcīgi sist
Jaudas mērvienība
Valsts Āzijā
Ziemeļ-blāzma
Rudens puķes
Tādēļ
Cietas, stingras
Apdzīvota vieta Daugavpils novadā
Liela sniega masa, kas gāžas no kalniem
Seno latgaļu valsts 12.-13. gs.
Baltkrievu tautas dzejnieks 1882-1943
Pilsēta Lietuvas ZA
Katoļu klostera priekšnieks
Vērtīga jūras zivs
Kļūt biklam, kautrīgam
Pāriju kārta feodālajā Japānā
Andreja Upīša romāns "Vecas ..."
Pilsētvalsts Senajā Grieķijā
Norādāmais vietniek-vārds
Papildus
Pilsēta Itālijas ZA
Sabojāju- šās, sa- puvušas
Tikmēr
Neeksistē
Dzirdes orgāns
Pilsēta Turcijas vidienē