Izteiksme

Balva: 15 dienu abonements
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Horizontāli
1. Mūžīga eksistence.
1. Darba tērps, ko velk pāri ikdienas apģērbam.
3. Teksta daļas, kas sākas ar atkāpi.
3. Atjaunot reputāciju, tiesības.
5. Nikns, agresīvs.
5. Tāds, kam piemīt augstas ētiskas īpašības, cēlsirdīgs.
5. Francijas pilsēta, kuras vārdā nosaukta burkānu šķirne.
7. Kaktusu asumi.
7. Pārmērība, nesavaldība.
7. Vītolu ģints krūms ar lokaniem zariem.
9. Angļu sarīkojumu deja (20.gs. 30.gadi).
9. Darbības vārda gramatiskā kategorija.
11. Sastopoties paust pieklājīgu attieksmi ar vispārpieņemtiem vārdiem, žestiem.
11. Vide, kurā izplatās radioviļņi (sar.).
11. Bērnam vistuvākais cilvēks.
13. Dinamiska, ekspresīva amerikāņu pāru deja.
13. Māksliniece, kas ar krāsām veido tēlotājas mākslas darbus.
15. Mākslas virziens, kam raksturīgs nereālu, fantastisku motīvu tēlojums, mēģinot izteikt zemapziņas impulsus.
15. Sievietes tēls operā "Aīda".
17. Izsmejoši zobgalīgi.
17. Pasaules daļa.
17. Katrā laikā.
19. No ogām dabūt sulu.
19. Stabveida konstrukcija buru piestiprināšanai.
19. Pilsēta Baltkrievijas ZA, pie Daugavas.
Vertikāli
A. Tādas, kas nav ienesīgas, nedod peļņu.
A. Augsts novērtējums sabiedrībā.
B. Ornamentāls vārda un uzvārda pirmo burtu atveidojums.
B. Kodolšūnaiņi.
C. Atveseļošanās periods, kad vairs nav klīnisku slimības pazīmju.
C. Niecīgs lielas ieceres iznākums.
D. Tā, ka ķermeņa augšdaļa balstās uz gūžās un ceļos saliektām kājām.
D. Korejiešu cīņas un pašaizsardzības sistēma.
D. Ļoti tuvu līdzās.
E. Mākslīga ūdens tvertne.
E. Lielbritānijas salas ziemeļdaļas pamatiedzīvotāji.
E. Braucienam savienots vagonu kopums.
F. Vieglprātīgs, neapdomīgs, nesaimniecisks cilvēks, kura rīcībai nav nākotnes perspektīvas.
F. Dzejolis, kura rindu pēdējie burti, lasot no augšas uz leju, veido kādu vārdu vai teicienu.
G. Flāmu baroka gleznotājs ("Vientiešu sakāve").
G. Ierīce transportlīdzekļa vadīšanai.
G. Viena no baltu tautībām.
H. Filozofisks virziens, kas akcentē gribas nozīmi.
H. Izklaidējošs muzikāli dramatisks sacerējums, kurā dejas un dziesmas mijas ar runātiem tekstiem.
I. Zinātņu nozaru kopums, kuras pēta Latviju, latviešus un to vēsturi, kultūru, valodu.
I. Tādas, kas izraisa patiku, pozitīvu attieksmi.
J. Latvijas pamatlikums.
J. Astains abinieks ar lielu galvu.