Tonga

Balva: 15 bonusa punkti
D
S
L
L
E
S
S
Š
S
I
A
Ā
N
I
A
S
T
Ē
P
R
U
Ļ
M
A
 Pakļauta, atkarīga persona.
 Katra no vienveidīgām, norobežotām daļiņām, kas veido veselo.
 Ar šķidrumu, tā strūklu tīrīt, arī atbrīvot no kā nevēlama (orgānu, ķermeņa dobumu u. tml.).
 Mākslas veids, kura galvenie žanri ir akrobātika, jāšanas sports, ekvilibristika, žonglēšana, klaunāde, dzīvnieku dresūra, iluzionisms.
 Augi, kas aug ēnainās vietās, necieš spilgtu gaismu; ēnmīļi.
 Zvanu tornis Itālijas viduslaiku un renesanses arhitektūrā (parasti četrstūrains, reizēm apaļš, un novietots savrup no dievnama).
 Īpatns, šīs īpašības konkrēta izpausme (dsk.).
 Valgme; arī ūdens (ūdenstilpē).
 Brilles.
 Franču tautas satīriska dziesmiņa, sastāv no astoņām rindām sillabiskā vārsmošanas sistēmā.
 Trauks vielas sasmalcināšanai beržot vai ar sitieniem.
 Tādu algebrisku sistēmu klase, kuras aprakstāmas ar vienām un tām pašām identitātēm.
 Ar savu izturēšanos, rīcību, runu sagādāt (kādam) lielas nepatikšanas, nodarīt ko, parasti ļoti, ļaunu.
 Šauri, parasti iestaigāti, ceļi.
 Tāds, kas ir būtisks dzīvei, sabiedrībai, tās pastāvēšanai.
 Pavadoņu kopums (ievērojamai, augstai personai, parasti valdniekam).
 Darba rīks koka virsmas apstrādāšanai (dsk.).
 Samērā plakanas formas ziedu pušķis (likšanai uz kapa); liels ziedu pušķis.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Ventspils novadā.
 Ornaments stilizētas palmas lapas veidā.
 Pazemināta vieta zemes virsā; vieta zemes virsas pacēluma, paugura piekājē, arī ielejas, gravas lejasdaļā.
 Darbība, process → apmainīt.
 Runa, parasti īsa, ar kuru ievada, iesāk (sapulci, konferenci, kādu pasākumu u. tml.).
 Pēc likuma sodāms pārkāpums; nosodāma rīcība, arī rīcība, kā dēļ rodas kas nevēlams, kādi sarežģījumi.
 Ejot ievirzīties (kur iekšā, piemēram, telpā, teritorijā); ejot iegriezties (kur uz neilgu, laiku).
 Veltenisko tārpu klases kārta ("Acanthocephala") (novec.).
 Sautēt pēc apcepšanas (piem., gaļu).
 Izteiksmes veids, kad zobgalīgi pasaka pretējo domātajam; izsmejoša zobgalība.
 Iegarens, pārvietojams koka līstīšu ietvars bišu šūnām.
 Velkot izvirzīt (no kurienes, kur u. tml.).
 Smags, blīvs, izturīgs sarža pinuma kokvilnas, vilnas vai pusvilnas audums.
 Ieapaļš, sulīgi piebriedis vasas veidojums zemē – auga barības vielu krātuve (dsk.).
 Metāla kalts lokveida veidojums, ko ar naglām piestiprina pie darba dzīvnieka, parasti zirga, nagiem to aizsargāšanai no lūšanas, dilšanas, slīdēšanas.
 Turot (ko), panākt, ka (tas) atrodas noteiktā stāvoklī.
 Savāds, neparasts, jocīgs; ērmīgs.
 Dražeja.
 Cilvēki, kuri kopā pavada laiku vai kurus vieno kopīgas intereses.
 Iesēt (parasti zālaugu) zem virsauga (parasti labības auga).
 Slāvu mitoloģijā – nāves dieviete, tās tēls saistīts ar nāvi, dabas nomiršanu rudenī un atdzimšanu pavasarī.
 Ierīce, kas pārveido elektriskos signālus mehāniskajās svārstībās, vizuālam pierakstam uz pašrakstītāja lentas (dsk.).
 Darboties, izturēties kādā veidā ārējas darbības, norises ietekmē.
 Pilsēta Kolumbijas Republikā, Tolimas departamenta administratīvais centrs.
 PSRS un Francijas šahists, desmitais pasaules čempions šahā.
 Tā, ka pietuvojas līdzās un tad virzās tālāk.
 Par ūdeni vieglāks un tajā nešķīstošs taukains šķidrums, ko iegūst no dažiem augiem vai derīgajiem izrakteņiem (dsk.).
 Klaušu darbinieks (kājnieks), kam līdz ar zirdzinieku bija jāierodas muižā.
 Salīdzināt kādu lielumu ar noteiktu šī paša lieluma vērtību, kas pieņemta par vienību.
 valsts Okeānijā, Polinēzijas dienvidrietumos.