Berne

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Lilita Patara. Apsveicam!
S
K
A
M
S
A
O
T
A
A
L
I
E
A
G
I
A
A
E
S
A
 Aizpagājušajā gadā (apst.).
 Bezvaldība, valdības trūkums.
 Sarkans, necaurspīdīgs šķidrums, kas cirkulē cilvēka un dzīvnieku asinsrites sistēmā.
 Vijot atraisīt, atrisināt (ko savītu).
 Apakšējā puse, apakšējā daļa.
 Tērpt (kājas apavos, zeķēs).
 Tāds, kam ir ass vai kas pats ir ass; tāds, kas atrodas uz ass.
 Latgaļu apdzīvots novads 13. gs., atradās Aiviekstes kreisajā krastā.
B
 Šveices Konfederācijas galvaspilsēta.
 Vienšūnas organisms, kam ir šūnas apvalks, bet nav hlorofila, plastīdu un kas vairojas daloties.
E
 Bezkrāsaina gāzveida viela – piesātinātais ogļūdeņradis, kas ietilpst deggāzes un naftas gāzu sastāvā.
 Saistīts ar erotiku.
 Tiltam līdzīga virszemes (virsūdens) būve.
 Selekcijā iegūta, augstvērtīga (augu vai dzīvnieku) izlase.
G
 Norāda, ka kas atrodas līdztekus kam.
I
 Latgaļu apdzīvots novads 12.-13. gs., aptvēra Jumāras baseinu Gaujas labajā krastā.
 Tauta, dzīvo Ziemeļkaukāzā; runā ingušu valodā; ticīgie – musulmaņi (sunnīti).
 Norobežota dzīvojamā telpa (mājā, dzīvoklī) (dsk.).
 Lejot panākt, ka (šķidrums) izplūst (no kurienes, kur u. tml.).
 Lielums, ko konstatē mērījot.
K
 Kvalifikācijas pakāpe, kategorija, ko piešķir dažās profesijās, sportā.
 Divdīgļlapju klases dilēniju apakšklases malvu rindas kakaoaugu dzimtas ģints, tropu koks, kura augļus (riekstus) izmanto medicīnā, liķieru un kokakolas ražošanai.
 Zīdītāju klases primātu kārtas puspērtiķu apakškārtas lemuru dzimta suga ("Lemur catta"), neliels pērtiķis, sastopams Madagaskarā un Komoru salās.
 Karpu dzimtas ģints ("Carassius"), saldūdens zivs dzeltenīgi brūnā, arī sudraboti pelēcīgā, zeltaini sarkanā, baltā vai melnā krāsā ar iesārtām spurām.
 Piena tauku koncentrāts, kurā ir arī citas piena sastāvdaļas.
 Lieto, lai aicinātu kādu ieklausīties, pievērst (kam) uzmanību (izsauk.).
L
 Ļoti maza auguma cilvēki.
 Zīme (piem., zīmīte ar numuru, priekšmets), ar ko lozējot noskaidro (kā) saņēmēju, veicēju u. tml.
 Babiloniešu mitoloģijā – nakts spoks, sieviešu kārtas vētras dēmons, kas mīt vecās drupās.
M
 Franču rakstnieks ... Prusts (1871-1922).
 Pulverveida masa, ko iegūst, speciālās ierīcēs, iekārtās sasmalcinot graudus, sēklas.
N
 Sauss, mazauglīgs nogabals, kas reizumis ir apaudzis ar retiem krūmiem (piem., ar paegļiem).
 Laikposms no saules rieta līdz lēktam, no vakara līdz rītam (dsk.).
 Pilsēta Dānijā, Zēlandes reģionā.
 Likuma formulēts noteikums, arī tradicionāli izveidojies noteikums, princips, uzskats, kas regulē cilvēku attiecības sabiedrībā (dsk.).
 Nepaveikt, nepadarīt (ko) īstajā, visizdevīgākajā, arī paredzētajā, noteiktajā laikā.
 Vieta, novads, apgabals, kas atrodas samērā tālu no kādas teritorijas, platības centra (dsk.).
 Salikteņos norāda uz kaut ko nenormāli sīku.
 Plāna, caurspīdīga, liekta ragvielas plātne uz (cilvēka) pirksta gala mugurējās virsmas (dsk.).
O
 Klāt (kā) virsmu ar kādu vielu (parasti krāsvielu), par darbarīku izmantojot otu.
 Sulīgs auglis ar daudzām sēklām (dsk.).
 Vieta (ūdenstilpes krasta iecirknis līdz ar tam pieguļošo dabisko vai mākslīgi veidoto, pret viļņiem aizsargāto ūdens joslu), kas iekārtota kuģu stāvēšanai (dsk.).
P
 Galvas augšējā, virsējā daļa.
 Plēsīgs dzīvnieks (siev.dz.).
 Elle.
 Panākt, būt par cēloni, ka (kas, piemēram, celtnes, teritorija) tiek iznīcināts, pārvēršas drupās.
S
 Stingrs, rupjš mats (zīdītāju dzīvnieku apmatojumā).
 Vēsturiska teiksma, varoņstāsts, pasaka prozā, retāk dzejā (islandiešu, norvēģu, īru senajā literatūrā un folklorā).
Š
 Pašreizējā brīdī; arī pašlaik, pašreiz.
T
 Pērkona dievs skandināvu mitoloģijā.
 Aukla ar boju vada tīkla galos (novec.).
 Instrumentāls skaņdarbs trim instrumentiem; vokāls skaņdarbs trim balsīm; ansamblis, kura sastāvā ir trīs izpildītāji.
 Ūdens kustība zemes virsas krituma, padziļinājuma virzienā.
 Valsts institūcija, kas valsts vārdā likumā noteiktā kārtībā izskata civillietas un krimināllietas; celtne, telpas, kur darbojas šāda valsts institūcija.
 Tas (piem., parādība, fakts, problēma, to kopums), ko aplūko, iztirzā, pētī (kādā tekstā, mākslas darbā, sarunā u. tml.)
 Magnētiskās indukcijas mērvienība starptautiskajā mērvienību sistēmā.
V
 Latviešu rakstnieks (dz.1939).