Vizla

Balvu "15 bonusa punkti" ieguva Anita Avišāne. Apsveicam!
P
S
B
N
E
C
A
K
A
T
P
V
S
Ž
A
Ē
E
T
D
S
Ž
E
T
V
T
S
K
K
D
M
Ķ
R
I
Z
E
S
4 BURTI
 Ar triecieniem (piem., sitot ar āmuru) apstrādāt (plastisku materiālu, parasti metālu).
 Horeogrāfiskās mākslas veids, kura galvenie izteiksmes līdzekļi ir ķermeņa harmoniskas kustības, kas ritmiski izkārtotas noteiktā kompozīcijā, tempā, dinamikā.
5 BURTI
 Silikātu grupas minerāls, parasti ar plākšņainu uzbūvi, sastopams magmatisko, metamorfo un noguluma iežu sastāvā.
 Paust ironisku, arī, parasti nedaudz, nievīgu, izsmējīgu attieksmi (pret kādu).
 Baletā – ievaddaļa, dejotāja un dejotājas uznākšana uz skatuves.
 Sazarojuma vietas starpa (parasti kokaugiem, to zariem); divžuburu zars, stumbrs; arī šādi izveidots koka priekšmets; stakle.
 Pilsēta Mjanmas Savienībā (Birmā).
 Raudot krampjaini ievilkt elpu.
 Virsējais (ziemeļu tautu) apģērba gabals, ko parasti šuj no briežādām ar apmatojumu uz ārpusi.
 Šaura, gara (kādā priekšmetā izveidota) rieva, kurā iestiprina (citu priekšmetu, detaļu u. tml.).
 Savelkot sejas muskuļus, mainīt izteiksmi (sejai, tās daļām), parasti kā negatīva, nepatīkama ietekmē
 ... dīķis – atrodas Dundagas novada Dundagas pagastā.
 Mehānisms ar spoli un trosi smaguma celšanai un pārvietošanai.
 Ķermeņa daļa starp galvu un vidukli.
 Vienmēr, pastāvīgi.
 Bībeles Vecajā derībā attēlotā zemes paradīze, kur pirms grēkā krišanas dzīvojuši cilvēki – Ādams un Ieva.
 Paust ar valodas skaniskajiem līdzekļiem.
 Upe Krievijā, Čuvašijas Republikā un Tatarstānas Republikā, Svijagas kreisā krasta pieteka.
 Šķidruma plūdums, plūsma (dsk.).
 Radīt garaiņus, iztvaikojumus (piem., par karstu šķidrumu).
 Parādība, ko nepieciešami rada, izraisa cita parādība.
 Līdzekļi slimību profilaksei, ārstēšanai un diagnostikai; medikamenti, zāļu līdzekļi.
6 BURTI
 Ķirbjaugu dzimtas suga ("Cucurbita pepo var. giraumontia"), viengadīgs dārzenis ar gareniem, iedzelteniem augļiem (dsk.).
 Saules fotosfēras lāpa.
 Riņķveida detaļa, ko uzvelk, parasti no dēlīšiem gatavotiem, koka traukiem (dsk.).
 Vēsturiska province Francijas dienvidaustrumos.
 Valsts Āzijas dienvidos.
 Diedzētu graudu produkts, ko parasti izmanto par izejvielu, piem., alus, spirta gatavošanai.
 Pastiprināta asaru izdalīšanās (emocionālā stāvoklī, sāpēs), ko parasti pavada nevienmērīga elpa, arī neartikulētas balss skaņas.
 Basku izcelsmes franču rakstnieks, detektīvromāna "Slepkavam Gonkūru prēmija" autors.
 Apmeklējums (parasti neilgs, oficiāla vai lietišķa rakstura).
 Vēlēta vietējās pašpārvaldes institūcija (orgāns) cariskajā Krievijā.
 Asteres (poēt.).
 Ar metienu atvirzīt šurp; metot atvirzīt (kur, līdz kādai vietai, pie kā u. tml.); atsviest.
7 BURTI
 Upes gultnes daļa, ko no pamatgultnes atdala sala (dsk.).
 Augstais purvs; klaja, purvaina teritorija.
 Kalibrēts urbums mašīnas barošanas sistēmā degvielas dozētai padevei.
 Vairākkārt stiept.
 Tāds, kas ir izveidots, sasaistot, apvienojot atsevišķās daļas (par kādu veselumu).
 Kukaiņu kārta (galvenokārt tropos), kurā ietilpst 2,5–140 milimetrus gari, sabiedriski kukaiņi.
 Panākt, ka kļūst par īstenību; realizēt.
 Art, apstrādāt augsni dziļāk par aramkārtu.
8 BURTI
 Mugurkaulnieku klase ("Amphibia"), kas dzīvo gan ūdenī, gan uz sauszemes.
 Trauks, kurā slaukšanas procesā pilda pienu; attiecīgā slaukšanas iekārtas sastāvdaļa.
 Piespiesties, piekļauties ar augumu (pie kā, kam klāt) – par cilvēkiem.
 Mugurkaula deformācija – parasti izliekums.
9 BURTI
 Vīrietis, kura vecums, parasti ievērojami, pārsniedz laulību vecumu un kurš nav apprecējies.
 Skatoties, vērojot uzmanīt, pārbaudīt.
 Plēsēju kārtas sermuļu dzimtas suga ("Mustela nivalis").
 Lapegles ("Larix").
 Cilts vadonis; novada valdnieks; arī kādas cilvēku grupas vadonis.
 Taustiņu stīgu mūzikas instruments, kura mehānismā stīgas ieskandina ar putna spalvas stobriņu vai īpašiem metāla elementiem.