Slota

Kāpt, likt kāju virsū
Sugu grupa ar līdzīgām pazīmēm
Tuvas radinieces
Vaļēja piebūve celtnei
Pilsēta Kurzemē
Ziedkopas veids
Franču gleznotājs (1840-1926)
Liela nelaime
Zviedru izcelsmes amerikāņu kinoaktrise
Neapstrādāta aramzeme
Cilvēka sejas fotouzņē- mums
Dziedāt (par lakstīgalu)
Naudas vienība Čehijā
Dabūt sev
Strinkšķi- nāms mūzikas instruments
Dabas parādība
Lipīga, epidēmiska dzīvnieku slimība
Bārt
Pastāvēt, eksistēt
Audums ar spīdīgu labo pusi
Ugunsdrošs metāla skapis
Sētnieka darbarīks