Sprauga

Balvu "20 bonusa punkti" ieguva Daina Grunska. Apsveicam!
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 Latviešu rakstnieks, kurš kopā ar A.Imermani sarakstījis daudzus piedzīvojumu romānus.
 Ievērojams mākslinieks, parasti mūziķis.
 Latviešu aktrises Klints vārds.
 Virszemes dzinumu sazarojumi.
 Precīzs kāda objekta atveidojums noteiktā mērogā.
 Iepriekšējā dienā.
 Veikli runāt ko neticamu (sar.).
 Senākā Polijas kņazu un karaļu dinastija (10.-14. gs.).
 Prieks, jautrība.
 Pliknis.
 Atradināties.
 Ļoti mazi, niecīgi gabali, daudzumi.
 Govs, kam laktācijas periods ir ilgāks par gadu.
 Kurtuves režģis, uz kura deg kurināmais.
 Augstākā tiesa dažās valstīs.
 Dzelzceļa vagonu sastāvi.
 Mēraparātu plāksnes ar iedaļām.
 No auduma šūta kule.
 Apdedzināts kaļķakmens ar piedevām, cementa pusfabrikāts.
 Palaist brīvībā, atbrīvot.
 Biezs, mīksts paklājs gulēšanai.
 Vienā reizē dzimušu mazuļu kopums.
 Īsā laikā.
 Viegli piedurties.
 Plašas zāļu stepes Dienvidamerikā.
 Cilvēku grupa, kas vada un uztur darba kārtībā kādu ierīci, mašīnu.
 Lībiešu valdnieks Turaidā.
 Izsauciens, ar kuru dzen prom kaķi.
 Kājas liela kaulam piegulošie muskuļi.
 Lietas izskatīšanas tiesā.
 Ūdenī vai pienā vārīts šķidrs, pusšķidrs vai biezs ēdiens.
 Pilsēta Beļģijā, pie kuras 1. pasaules kara laikā pirmoreiz lietoja ķīmiskos ieročus.
 Populāra dziesma, skaņdarbs.
 Kārot.
 Aktieru kolektīvs.
 Kālija karbonāta tehniskais nosaukums.
 Augstu stāvošas personas pavadoņu grupa.
 Zodiaka zvaigznājs.
 Stirnu tēviņš.
 Sieviete, kam ir možs, priecīgs skatiens.
 Ieroču un munīcijas noliktava.
 Grūtsirdība, nomāktība.
 Ieroču asmeņu izgatavošana no kopā sametinātām dažādām tērauda šķirnēm.
 Latviešu rakstnieka Plūdoņa vārds.
 Divi Trojas kara varoņi, nešķirami draugi sengrieķu episkajā poēmā "Iliāda".
 Ar asa darbarīka cirtieniem pielīdzināt.
 Aforisma vai sentences veidā formulēta gudrība.
 Ganāmpulku un mežu dievs sengrieķu mitoloģijā.
 Vadu un ierīču kopums telpā, ēkā, uzņēmumā.
 Eļļot.
 Ganas galvaspilsēta.
 Tikai.
 Sprauga, pa kuru kas tiek ievadīts vai izvadīts.
 Bulta.
 Mazināties tilpumā, apmēros.
 Vadakstes pieteka.
 Iežu noārdīšanās produkti, ko pārvieto vējš, ūdens, ledāji.
 Smalkšķiedrains ģipša paveids, izmanto arī par rotakmeni.
 Īpaši veidots piedurknes nobeigums.
 Liela apdzīvota vieta.
 Krievu episkās dziesmas par teiksmainiem varoņiem un spēkavīriem.
 Importētas.
 Neatlaidīgi prasīt, pavēlēt.
 Platpaegļi.