Salaca

Bērzu dzimtas krūms
Nelielas celtnes sīktirdzniecībai
Pilsēta Itālijā
Kuģu stāvēšanai ierīkotā vieta
R.Ezeras romāns
Stārķveidīgo kārtas putni
Mājdzīvnieks, ko izmanto sportā
Veidot spriedumus
Gadalaiks
Latviešu rakstnieks ("Vētras sēja")
Riskants pasākums
Universāls maksāšanas līdzeklis
Baļķis zirgu piesiešanai
Valdības iestādes rīkojumi, pavēles
Nepareizi uzskati
Maisīt, jaukt, spiežot ar rokām
Veidot, sacerēt ko būtiski jaunu
Upe Staicelē
Vēršu ģints liellopi
Vieta, kur jācenšas nonākt
Apcietinājums
Asinsradniecīgu ģimeņu kopa
Taukains šķidrums
Saules sistēmas planēta
Mehāniskās pretestības veids
Sajauktas nogulsnes
Nespēkā slīgt zemē
Personas apliecinoši dokumenti