Aleja

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Anita Šķenderska. Apsveicam!
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
 Paresns (augums, ķermenis, ķermeņa daļa).
 Mezozoja pirmais periods (pirms ~230–195 mlj. gadu).
 Upe Mongolijā un Krievijā, Šilkas labā satekupe.
 Eiropas mitoloģiskajā tradīcijā – cilvēkiem labvēlīgs feju karalis.
 Strauja poļu tautas deja 3/4 vai 3/8 taktsmērā; šīs dejas mūzika.
 Attiecīga smaguma priekšmets, ko liek (kam) virsū, lai (to) sablīvētu, saspiestu.
 Bībeles personāžs, ebreju tiesnese un praviete.
 Marsa lielākais un tuvākais pavadonis.
 Izjust skumjas; būt skumjam.
 Naudas vienība Mongolijā.
 Īpašs baseins neliela notekūdeņu daudzuma attīrīšanai.
 Ceļš vai iela, kam abas puses apstādītas ar kokiem, krūmiem; gatve.
 Plaši organizēta šantāža, naudas izspiešana.
 Dekoratīvs sīku ieplaisājumu tīkls uz keramikas veidojumu glazētas virsmas.
 Orgāna vai kaula atmirusī daļa.
 Uzņemšana bruņinieku kārtā, jaunuzņemto apkampjot un tam uz pleca plakaniski uzsitot ar zobenu.
 Skaļš strīds, ķilda.
 Ar necaurspīdīgu, krāsainu glazūru klāts keramikas izstrādājums; īpaša sastāva keramikas masa.
 Lakonisks, uzskatāms, arī vispārināts grafikas darbs, kas ar, parasti krāsaina, zīmējuma un teksta palīdzību veic masu aģitācijas un reklāmas uzdevumus.
 Instrumentāls skaņdarbs deviņiem instrumentiem; ansamblis, kura sastāvā ir deviņi izpildītāji.
 Sengrieķu mitoloģijā – viena no upēm mirušo pazemes valstībā, kā arī okeanīda, kas to iemieso.
 Halcedona paveids – sarkans vai dzeltens minerāls (pusdārgakmens).
 Valsts teritorija vai tās daļa, kuru no visām pusēm aptver citas valsts teritorija (no šās citas valsts viedokļa).
  Jebkura ērču izraisīta slimība.
 Latviešu aktrise (dz.1930).
 Mērkoks ar iedaļām olektīs; mēraukla.
 Latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis (1879—1945).
 Caurstaigājama, caurbraucama samērā liela aile, brīva vieta (kādas teritorijas, celtnes, uzņēmuma u. tml.) nožogojumā, arī celtnē kopā ar veramu, bīdāmu u. tml. daļu šīs ailes, vietas aizdarīšanai.
 Pilsēta Japānā.
 Mehānikas nozare, kurā aplūko spēku iedarbībai pakļautu ķermeņu līdzsvara nosacījumus.
 Kupli, gari svārki uz tievām tērauda stīpām (19. gadsimta vidū).
 Dažās kāršu spēlēs (bridžā, vistā) – noslēgta partijas daļa.
 Antīkajā un vēlāk arī Eiropas dzejā – dzejolis par ganu dzīves tematu.
 Dīķis (parasti pļavā, ganībās), kas paredzēts, piem., linu, kaņepāju, mērcēšanai.
 Kartupeļu (nakteņu) dzimtas ģints ("Solanum capsicum"), daudzgadīgs puskrūms vai viengadīgs lakstaugs ar sarkanām pākšveida ogām.
 Pārnadžu kārtas lamu ģints gvanako sugas domesticēta forma ("Lama guanicoe f. pacos"), ko Dienvidamerikā audzē gk. augstvērtīgas vilnas iegūšanai (dsk.).
 Galerija nelielas, atklātas piebūves veidā ar kolonnām, stabiem vai arī segta lieveņa veidā ar vairākiem kolonnu pāriem.
 Krūškurvis (anat.).
 Vēstītājas folkloras sacerējums, kurā ir apvienots reālais un fantastiskais un kuram piemīt izziņas raksturs.
 Savrupa reliģiska draudze, savrups reliģisks grupējums, kas ir nošķīries no kādas galvenās, valdošās baznīcas, reliģijas, saglabājot tās elementus (dsk.).
 Pagasta vecākā nosaukums Latvijas teritorijā 16.-19. gs.
 Latgaļu apdzīvots novads 13. gs.
 Panākt, būt par cēloni, ka (darbība, process u. tml.) noris vēlamā veidā, rada vēlamo rezultātu; arī veicināt.
 Īsmatains trusis.