Liesma

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Andrejs Upītis. Apsveicam!
S
L
U
T
O
T
T
T
R
U
O
Š
Ž
R
T
T
T
Z
S
S
U
O
S
T
O
O
P
S
T
T
T
T
M
Z
U
S
 Sebu.
 Tartu agrākais nosaukums.
 Garens koka trauks maizes mīklas gatavošanai.
 Bezlaulība.
 Monarhu tituls dažās Tuvo Austrumu zemēs.
 Uzjautrinošas, jocīgas.
 No komētas izplūstošo gāzu veidojums.
 Atgulties, lai atpūstos, atlaisties (sar.).
 Veidot mezglu.
 Padarītas daudzveidīgas, sarežģītas, konfliktiem bagātas.
 Seno ģermāņu dabas gari.
 Noklāt virsmu pirms krāsošanas ar īpašu vielu maisījumu.
 Irānas nosaukums līdz 1935.g.
 Amerikā izplatīts somaiņu kārtas dzīvnieks, grauzējs.
 Svešappute.
 Karstu, degošu gāzu vai gāzveida vielu plūsma.
 Ieguvumi zvejā.
 Dziļas upju ielejas ar ļoti stāvām nogāzēm.
 Neliela, ar barjeru vai sienu atdalīta telpa skatītāju zālē.
 Ieradums, paraža (sar.).
 Virsējā, sacietējusī vielas kārta.
 Salikteņu pirmā daļa - tāds, kas attiecas uz skaņām, skaņu ierakstiem.
 Putns, kas dzīvo pastāvīgi kādā apvidū, neaizklejo tālu no ligzdošanas vietas.
 Izlikties.
 Neliels grāmatplaukts (novec.).
 Ierīces aizsardzībai pret starojumu.
 Pazode.
 Jemenas galvaspilsēta.
 Pēc kāda laika, pēc ilgākas gaidīšanas.
 Dzīvnieku brēcieni, kaucieni pārošanās laikā.
 Pastiprināti, jūtami pulsēt (par sirdi).
 Tvaiks.
 Atgrūdiens ar kājām lecot.
 Zvejas tīkla maisveida daļa, kurā sakrājas zivis.
 Strauji plūstoša šķidruma strūklas.
 Gleznains.
 Spēcīgi, kaisli vēlēties.
 Iekšķīgo slimību speciālistes.