Stabs

Balvu "20 bonusa punkti" ieguva Rasma Celmiņa. Apsveicam!
T
S
S
T
S
S
S
T
S
S
T
T
T
S
S
T
S
S
S
S
T
S
T
S
T
S
T
T
S
S
T
S
S
T
T
S
T
S
T
S
T
S
S
S
S
T
S
T
S
T
S
S
S
S
S
T
T
S
T
S
S
T
T
T
S
T
S
T
T
S
4 BURTI
 Īsā laikā.
 Rūkt, dudināt.
 Satiksmes josla pilsētā.
 Celtne mājdzīvnieku mitināšanai.
 Katoļu dievkalpojums.
 Preces masa bez iesaiņojuma.
 Rotāt, greznot.
 Noteikti spēles posmi (volejbolā, tenisā).
 Lineārs būvelements; dziedrs.
 Bērza stumbra ārējā kārta.
 Neliels mūziķu ansamblis.
 Garā valnī sagrābta siena josla.
5 BURTI
 Metāla trauks vārīšanai.
 Rota tērpu saspraušanai.
 Ziede (sar.).
 Stāvus iestiprināts baļķis.
 Balsts, atbalsta koks.
 Celtne pārejai.
 Cilvēka rumpis.
 Īsa uzruna ar uzaicinājumu iedzert.
6 BURTI
 Jauns dzinums.
 Sadauzīt.
 Novērtēt.
 Izturīga viskozes šķiedra.
7 BURTI
 Kukaiņu kārta.
 Pastāvēšana, eksistence.
 Militāra apsardze, pavadoņi.
 Cepts vai sautēts veidojums no maltas gaļas.
 No māla gatavoti būvmateriāli.
 Žogmala.
 Auduma gabals kājas aptīšanai.
 Kokneses valdnieks (?-1224).
8 BURTI
 Aktieris, kas tēlo lomas bez teksta.
 Sarīkojums par godu svētkiem, kādam izcilam notikumam.
 Grauzdēt taukos.
 Sportists, kas specializējies kādā riteņbraukšanas disciplīnā.
 Sērmūkslis.
 Ģīmetne.
 Celaine- austa vai pīta šaura lente, jostiņa.
 Rakstisks reģistrs, uzskaitījums.
9 BURTI
 Apdzīvota vieta, novada centrs Siguldas pievārtē.
 A.Pumpura eposs.
 Ierīce sildīšanai.
 Seno baltu priesteriene.