Egle

Balvu "15 bonusa punkti" ieguva Jānis Purmalietis. Apsveicam!
I
L
Ā
S
L
R
 Eposā par Tristanu un Izoldi Kornvolas karalis, Tristana tēvocis, kas Tristanu aizsūtīja precībās pie skaistās Izoldes.
 Grafikas dobspieduma tehnika, līdzīga akvatintai, radusies 18. gs. Francijā; laviss.
 Rosinājumi, ieteikumi (neuzspiežot savu gribu) ko darīt, kā rīkoties, izturēties.
 Kosmiskās kārtības izpratne hinduistu vēdās.
 Priežu dzimtas ģints (“Picea”), mūžzaļš skuju koks.
 Ārējo, redzamo detaļu galīgs izstrādājums.
 Laika moments, kam atbilst astronomisko novērojumu vai aprēķinu dati, kuri raksturo debess spīdekļu stāvokli (dsk.).
 Cilvēks, kas nodarbojas ar bērnu auklēšanu; cilvēks, kas auklē bērnu.
 Samērā neliela (salīdzinājumā ar kontinentu) sauszemes teritorija, ko no visām pusēm norobežo ūdenstilpe (dsk.).
 Aizmāršīgi cilvēki.
 Tinot dabūt vaļā (to, ar ko kas ir aptīts, kurā ir satīts).
 Strauja deja 2/4 taktsmērā; čehu tautasdeja; šīs dejas mūzika.
 Edvarda Treimaņa-Zvārguļa izlase "Kur Gauja ar Raunu ...".
 Dzenot panākt, ka (dzīvnieki, arī cilvēki) uzvirzās augšā (kur, līdz kurienei u. tml.).
 Persona, kas saņem naudu vai citas vērtības no personām citās iestādēs, uzņēmumos u. tml.
 Izelpotais, arī ieelpojamais gaiss; gaisa ievilkšana vai izpūšana no elpojamajiem orgāniem.
 Sevišķa gaisotne, ko izstaro vai kas raksturīga kādai vietai, cilvēkam u. tml.
 Nevākt, nekolekcionēt.
 Brūce (cilvēkiem vai dzīvniekiem), kas ir radusies ievainojuma, iekaisuma u. tml. rezultātā.
 Upe Krievijā, Kurgānas un Tjumeņas apgabalā, Tobolas kreisā krasta pieteka.
 Neilgu laiku, mazliet sekot (kādam).
 Zīdītāju klases zaķveidīgo kārtas dzimta (“Leporidae”), vidēji liels savvaļas dzīvnieks.
 Laikposms, laika sprīdis (parasti kādā norisē, procesā), kam raksturīga noteiktu parādību, apstākļu pastāvēšana.
 Grieķu tradicionāls anīsa degvīns; ouzo.
 Norāda uz laikposmu, kurā joprojām turpinās kāda darbība, norise vai turpina eksistēt kāds stāvoklis, pazīme.
 Stāvoklis (apkārtnē, dabā), kad nav stipru skaņu vai kad nav dzirdamas skaņas.
 Divgraudu kvieši, kviešu suga no plēkšņu kviešu grupas.
 Kļūt slimam.
 Zirgu mātīte.
 Augi, kas vairojas un izplatās galvenokārt ar sporām.
 Ļoti nelietīga, zemiska sieviete.
 Tāds, kas pieder, piemīt runātājam, uzrunātajai vai pieminētajai personai, ir daļa no tās.
 Vīrieša vārds, vārda diena maijā.
 Pilsēta Ukrainā, apgabala administratīvais centrs.
 Viens no diviem debess ķermeņa punktiem, kurā iedomātā rotācijas ass krustojas ar ķermeņa virsu.
 Putnu klases zosveidīgo kārtas dzimta (“Anatidae”), vidēji liels un liels ūdensputns.
 Papagaiļu dzimtas ģints (“Ara”), lieli putni (līdz 1,10 m).
 Vieta zem egles (apv.).
 Celtne vai telpu kopums, kas ir īpaši iekārtots mazgāšanās vajadzībām, arī veselības uzlabošanas procedūrām.
 Nesaprātīgs, muļķīgs (sar.).
 Sporta spēle ar bumbiņu, ko pretinieki ar raketēm sit pāri spēles laukuma vidū nostieptam tīklam.
 Uztvert, saprast rakstu valodā (tekstu); uztverot, saprotot rakstu valodā (tekstu), runāt (to klausītājiem).
 Rijīgs, nepiepildāms (ēšanā); izsalcis.
 Rīkoties (ar materiālu, izejvielu) mērķtiecīgi, pārdomāti, tā, lai gūtu labumu; izmantot.
 Aizjūga piederums, ko mauc darba dzīvniekiem kaklā.
 Piešķirts vai mantots goda nosaukums; arī amata, kvalifikācijas pakāpes nosaukums.
 Apvienība (piemēram, starp valstīm, organizācijām) kopīgai rīcībai.
 Neļķu dzimtas ģints (“Spergula”), viengadīgi lakstaugi.
 Kādai valodai raksturīgs nedalāms vārdu savienojums, kura nozīme atšķiras no atsevišķo vārdu nozīmes.
 Pilsēta un osta Kamerūnas rietumos, Gvinejas līča krastā.
 Vākiem līdzīgs (piemēram, kartona, plastmasas, ādas) priekšmets (kā, parasti dokumentu, zīmējumu, nošu) glabāšanai.
 Tāds, kam nav ragu (par dobradžu dzimtas dzīvniekiem, parasti govīm, arī par to galvām, pierēm u. tml.).
 Saistīts ar mītu, tam raksturīgs.
 Ātras daudzvietīgas pasažieru lidmašīnas.
 Kāršu spēle.
 Tāda, kurai piemīt noteikts ritms.
 Ēdienu un dzērienu kopums sarīkojumā (piemēram, viesībās) (dsk.).