Straume

Balvu "20 bonusa punkti" ieguva Viktorija Šilberga (Fjodorova). Apsveicam!
I
A
R
I
R
T
T
J
4 BURTI
 Šķidruma mazākā apaļa vai ieapaļa daļiņa.
 Ventas labā krasta pieteka Saldus novadā.
 Viena no divām, parasti līdzīgām, sastāvdaļām, kuras veido veselo vai kurās sadalīts veselais.
 Kukaiņēdēju kārtas zīdītājs ar cietām adatām klātu muguru.
5 BURTI
 Valsts Rietumāzijā.
 Glezna vai cilnis uz norobežota sienas laukuma; siena, kas ir rotāta ar šādu gleznu vai cilni.
 Neskaidrs atspoguļojums; tikko jaušama ēna.
 Tādas, kam nav redzes spēju; neredzīgas.
 Viegla sporta laiva, ko airē ar vienu īsu vienlāpstiņas airi.
 Ebenu rindas ebenu (ebenaugu) dzimtas ģints (“Diospyros”), 200-500 sugu, kas izplatītas gk. Āzijas dienvidos.
 Senlatviešu likteņlēmēja dievība, pēc ticējumiem noteikusi bērna likteni, bieži minēta kopā ar Laimu, dažkārt tās vietā.
 Dot ēst, dot barību (dzīvniekiem).
 Uzturs, pārtika.
 Sienas daļa virs dzegas, parasti uzrakstiem vai bareljefiem.
 Aromāts.
 Lauku mājas (Latīņamerikā); lopkopības ferma (gk. Amerikas Savienoto Valstu rietumos).
 Rietumsemītu mitoloģijā — cīņas un medību dieviete, Ilu un Ašēras meita.
 Skaņu kopums, ko veido (cilvēka) elpošanas ceļa orgāni (balss aparāts); skaņu kopums, kas raksturīgs runai.
 Ciparu summa 21.
 Krustziežu dzimtas ģints (“Camelina”) (dsk.).
6 BURTI
 Upe Francijā un Vācijā, arī Luksemburgas un Vācijas robežupe, Reinas kreisā krasta pieteka.
 Alus (žarg.).
 Tāda, kas neizceļas citu vidū ar ko sevišķu, ar izcilām spējām, īpašībām (parasti par cilvēku).
 Dzimumuzbudinājumu izpausme (zīdītājiem, putniem, rāpuļiem).
 Speciālisti lidaparāta vadīšanā.
 Ļoti spēcīga, bieži ar risku saistīta aizraušanās, kaislība.
 Ar stiklu slavena sala Venēcijas lagūnā.
 Atzīt par nederīgu vai spēkā neesošu; atcelt.
 Rasols jeb ... salāti.
 Gaujas labā krasta pieteka Limbažu un Cēsu novadā.
7 BURTI
 Sauss auglis (neveronis) ar vienu sēklu un pārkoksnējušos augļa apvalku (piemēram, lazdām, ciedriem); šī augļa sēkla, kodols.
 Ļoti auksts; stindzinošs (par aukstumu).
 Kustības virziena maiņa (transportlīdzekļiem).
 Sakarsētas, spīdošas gāzes veidojums, kas paceļas augšup no kā degoša (dsk.).
 Troksnis (ne pārāk skaļš).
 Klostera pagalms, kam apkārt galerija.
 Ūdens plūsma, ūdenstece (ūdenstilpē).
 Linu plecu lakats, arī, parasti linu, seģene.
 Dzelzceļa iestāde, celtņu komplekss pasažieru un kravas pārvadāšanas organizēšanai.
 Zivju klases lašveidīgo kārtas dzimta (“Esocidae”), plēsīgas zivis.
 Fizisku vingrinājumu komplekss, ar kuru palīdzību, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, tiek attīstīta izturība un trenētas atsevišķas muskuļu grupas, pareiza elpošana.
 Izcils panākums, izcila uzvara; pozitīva sabiedrības attieksme, arī gods, ko rada šāds panākums, uzvara.
 Vācijas Federatīvās Republikas galvaspilsēta.
 Skābs piens, kas raudzēts ar laktobacilīna ieraugu.
 Pilsēta Latvijā, Latgalē, valstspilsēta no 2021.g.
 Gaistošu vielu koncentrēts šķīdums (parasti lieto atšķaidītu) (dsk.).
 Putnu klases zvirbuļveidīgo kārtas dzimta (“Motacillidae”), putns.
 Gruzijas galvaspilsēta.
8 BURTI
 Tādi, kuru daļas, sastāvdaļas atrodas cieši kopā; arī blīvi, biezi.
 Vācijas (arī Austrijas, Šveices daļas) pamatiedzīvotājs.
 Ekspertīzes veicēji.
 Izziņas ierobežotība ar apziņu vai pieredzi.
9 BURTI
 Latviešu tautas brīvības cīnītāja tēls A. Pumpura tautas eposā.
 Vieglas, šauras sporta vai tūrisma laivas ar daļēji segtu klāju.
 Spiežot pievirzīt, cieši piekļaut (pie kā, kam klāt).
 Uzņēmuma, firmas u. tml., arī kādas personas izziņa, atsauksme par kādu cilvēku un viņa darbu ieteikuma veidā.
10 BURTI
 Īpaši ierīkoti ledus laukumi slidošanai;.
 Cilvēka teorētiskā darbība, kurā viņš izzina savu rīcību un tās likumsakarības.