Apogs

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Ēriks Zimackis. Apsveicam!
A
T
P
P
M
A
E
M
A
 Piezīmju, atmiņu formā rakstīts teksts, kurā autors vēstī par notikumiem, cilvēkiem, ar ko viņam ir bijusi tieša saskare.
 Pūčveidīgo kārtas pūču dzimtas putns.
 Vēsturiska teritorija Āzijas dienvidrietumu daļā.
 Zīmējot apvilkt (ap ko, kam apkārt); zīmējot ierobežot (kādu laukumu).
 Grūti pieejamas plakankalnes Abesīnijas (Etiopijas) kalnājā, stāvām nogāzēm (novec.).
 Darbība, process → atņemt.
 Nepareizi, arī muļķīgi.
 Grīšļu dzimtas ģints (“Cladium”), līdz 2 m augsti daudzgadīgi lakstaugi.
 Šaubīties par (kā) īstumu, pareizību, patiesumu u. tml.; šaubīties par ko.
 Zvīņrāpuļu kārtas ķirzakveidīgo apakškārtas dzimta (“Agamidae”), rāpulis.
Ā
 Norāda, ka kas atrodas, notiek citur (nevis tajā pašā vietā, telpā u. tml); norāda, ka kas virzās aiz kādas vietas, telpas u. tml. robežas.
Č
 Sporta sacensību uzvarētājas (sportistes), pirmās vietas ieguvējas.
D
 Pazīmju kopums, kas nosaka organismu iedalījumu vīrišķajos un sievišķajos īpatņos.
E
 Racionāli izmantot (ko); arī taupīt.
G
 Grieķu mitoloģijā — 2, vēlāk 3 dēmoni, gorgonu māsas.
Ģ
 Seja; grimase; maska.
H
 Babilonijas valdnieks (1792.-1750. g. p. m. ē.).
I
 Alternatīvs ķermenis, kuru vada lietotājs; tas var būt gan datoranimācijas tēls, gan robots reālajā pasaulē; avatārs.
J
 Pilsēta Nigērijā.
K
 Noteiktam uzdevumam paredzētu, piemēram, priekšmetu, pilnīgs sakopojums.
Ļ
 Tāds, kas kustoties viegli dreb, šūpojas (par tuklu ķermeni, tā daļām).
M
 Tādas, kam ir vidēja (skaitliskā) vērtība, salīdzinot ar tā galējām vērtībām.
 Sena lībiešu zeme Vidzemes jūrmalā.
 Piezīmju, atmiņu formā rakstīts teksts, kurā autors vēstī par notikumiem, cilvēkiem, ar ko viņam ir bijusi tieša saskare.
 Himēnijsēņu klases atmateņu rindas dzimta (“Amanitaceae”), lapiņu sēnes.
 Nelieli dekoratīvi suņi.
 Mazdēla vai mazmeitas bērni.
O
 Vecaistēvs.
 Pilsēta Senajā Grieķijā, Peloponesas rietumdaļā.
 Balto mālu šķirne, ko lieto trauku izgatavošanai.
P
 Dibens (sar.).
 Tāds, kas ir savēlies pinkās (par matiem, bārdu u. tml.).
 Rietumslāvu tauta, Polijas pamatiedzīvotāji.
 Dem. → pamazām.
 Plāns (tālākai darbībai, rīcībai, darbam); iepriekš izstrādāts darbības vai pasākumu kopums, lai veiktu, realizētu (ko).
 Apdzīvota vieta (lielciems) Saldus novadā.
 Tādi, kam ir (daudzas) pumpas.
S
 Radīt smaržu, būt tādam, no kā izplatās smarža.
 Divdīgļlapju klases burvjlazdu apakšklases nātru rindas zīdkoku dzimtas fikusu ģints suga (“Ficus sycomorus”), augļu koks (Austrumāfrikā).
T
 Regulēt, nostādīt šaujamieroci tā, lai šāviena trajektorija ietu caur kādu punktu mērķī.
 Reliģijas forma (parasti pirmatnējā sabiedrībā), kam raksturīga ticība, ka pastāv radniecība starp kādu cilvēku kopu un kādu dzīvnieku, augu, dabas parādību, priekšmetu.
U
 Dzīvas būtnes, kas ir gājušas bojā vardarbības rezultātā.