Atāls

N
K
N
Ž
L
H
P
M
K
T
Ā
H
G
Ū
P
Ū
R
T
C
 Uz citām valstīm izvesto preču atpakaļievešana.
 Amariļļi.
 Jandāliņš.
 Vērpšanai sagatavotu šķiedru kopums.
 Galda spēle.
 Plūdi.
 V.Igo romāns.
 Lēcienā gaisā apmests kūlenis.
 Sīks ierēdnis, rakstvedis.
 Tunikātu klases jūras dzīvnieki.
 Darbarīks zemes rakšanai.
 Pagasta centrs Dundagas novadā.
 Monētas priekšpuse.
 Metāla trauki vārīšanai.
 Debess ķermenis.
 Adatu terapija.
 Mencu dzimtas zivs.
 Pēc nopļaušanas ataugusī zāle.
 Dzīvībaskoks.
 Vulkāns Sicīlijā.
 Pilsēta Zemgales dienvidos.
 Ātra, žigla.
 Dēļu pārejas staignai vietai.
 Mākslas virziens, ko pārstāvēja Salvadors Dalī.
 Latvijas kultūrvēsturiskais novads.
 Zinātne par visumu, debess ķermeņiem.