Potzars

A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Horizontāli
1. Tērps, ar kuru simboliski atdarina kādu dzīvnieku vai personu
1. Gaišmatis
1. Zema sieviešu vai bērnu balss
3. Tāda, kas brīvi, ērti jūtas jebkurā sabiedrībā
3. Tēvzeme (poēt.)
5. Dzeltenīgi vai sarkanīgi brūna dabiska minerālkrāsa
5. Dzijas cilpa, caur kuru adot vai tamborējot izdur adatu un izvelk dziju
5. Spriešļu loks
7. Muzikāla komēdija
7. Žurnāls Latvijā
7. Lauksaimniecības darbarīks zemes aršanai
9. Latviešu aktieris (dz.1978)
9. Futrālis ar rasēšanas piederumu komplektu
11. Peldēšanas stils
11. Sakārtots elektronisku ierakstu kopums, ko izmanto datu apstrādē ar datoru
11. Fiziski spēcīga
13. Glezniecībā – plāksne, uz kuras izvieto un jauc krāsas
13. Latviešu aktrises Didžus (dz.1972) vārds.
13. Japāņu nacionālais apģērbs
15. Sportists, kas specializējas garās distancēs
15. Pagasta centrs Jaunjelgavas novadā
Vertikāli
A. Ierīce, kas skaņas svārstības pārvērš elektriskajās svārstībās
A. Slēgta mēbele ar durvīm
B. Kurvjziežu dzimtas dārza lakstaugs ar dzelteniem, oranžiem vai sarkanīgi brūniem ziediem un rūgtenu smaržu
B. Garens koka trauks maizes mīklas gatavošanai
B. Maksa, atlīdzība par darbu
C. Novada centrs Zemgalē
C. Kartīte sūtīšanai pa pastu bez aploksnes
D. Šķērskoks putnu mītnē
D. Tādi, kas regulāri pēc noteikta laika atkārtojas
E. Fizikā, tehnikā – kāda sistēmas elementa, sistēmas daļas novirze attiecībā pret ko
E. Leņķu mērīšanas instruments
F. Īpatnēji, savdabīgi
F. Iedobums, gramba uz ceļa
F. Jupitera pavadonis
G. Pēkšņs, negaidīts, arī spēcīgs
G. Paust savu viedokli, piedaloties vēlēšanās
G. Seno peruāņu mezglu raksts
H. Avīze
H. Viengadīgs cerains sausumizturīgs graudzāļu dzimtas labības augs
I. Maza zivs ar dzeloņiem muguras spuras priekšā
I. Maz sastopama
I. Celtne ostā kuģu remontēšanai