Grumba

Norvēģijas galvas- pilsēta
Upe Itālijā, tek cauri Romai
Smēķēšanas piederums
Atzīt par sliktu
Federālā zeme Vācijā
Pavēlēt ko darīt
Tuva radiniece
Skriet, steigties prom
Puslokā saliekts tureklis spainim
Likt šaujamierocī patronu
Olbaltum- viela, ko satur graudi
Vietas, kur krustojas divas priekšmeta malas
Amerikāņu tenisists dz. 1970
Noslēgta sabiedrības kārta Indijā
Zviedru inženieris, ķīmiķis 1833-1896
Paraugi, kam seko bez domāšanas
Cilvēks, kas gādā par drošību
Baltijas vācu arhitekts 1844-1918
Sapropelis
Nokļūt (kur)
Franču gleznotājs 1826-1898
Viens no vecākiem
Daudz- balsīgs polifonisks skaņdarbs
Apmato- jums uz augšlūpas
Sportists, kam sports nav profesija
Elektriskās strāvas avota pozitīvais pols
Naudas vienības Lietuvā
Īpaši apstrādāta mīksta kažokāda
Tekošu ūdens straumju radīti gareni padziļinājumi
Nelieli dumbrvisti- ņu dzimtas putni
Veidot ofortu
Guļamvieta kuģī
Angļu flotes komandie- ris, vicead- mirālis 1758-1805
Lokveida pārsegumi, kas savieno sienas
Pilsēta Zviedrijas vidienē
Sīkas punktveida bedrītes ādā
Augšdelmu un augšstilbu divgalvainie muskuļi
Amerikāņu fiziķis 1868-1955
Apdzīvotas vietas
Kļūt karstākam
Liels, plēsīgs meža zvērs
Zemes vir- smas daļa, kas pace- ļas virs apkārtnes
Dzert ar mēli
Žurnāls sievietēm
Liela, grezna ēka
Tropu vīteņaugs
Vilkt kājās
Ierīce metāla darbarīku asināšanai
Grumba
Nepatiesība
Viens no hinduisma galvenajiem dieviem
Donavas lielākā pieteka
Sadauzīt