Vinkijs

Pasta sūtījumi
Gatve
Atveidot līdzīgu oriģinālam
Nepļaujama vieta pļavā
Igauņu dzejnieks 1899-1945
Lauksaim - niecības dzīvnieki
Šeit
Aitas mazuļi
Tievi, zāģēti četrskaldņu kokmateriāli
Termins kāršu spēlē
Sermuļu ģints kažokzvērs
Griežoties virzās
Pagasts Tukuma novadā
Tuvinieki
Starptau - tisks briesmu signāls
Tenisa spēles daļa
Dabiska minerāl - krāsa
Keramikas pudele
Poļu kinoaktrise dz. 1941
Šķidruma patoloģiska uzkrāšanās audos
Nots
Sīknaudas vienība Laosā
Spiest ar zobiem
Dažu dzīvnieku mitekļi