Zombijs

Plata, gara sieviešu šalle no samta
Lašu dzimtas saldūdens zivs
Ukraiņu rakstnieks 1895-1978
Savannu koks ar resnu stumbru
Zābaku daļas, kas apsedz stilbus
Āfrikas vērš - antilope
Tas, kas auž tīklus
Vīrieša vārds novembrī
Pečoras pieteka
Aviosabied - rība Skan - dināvijā
Nominatīva jautājums
Tveice, karstums, zilgani dūmakains gaiss
Dienesta pakāpe, tituls
Vilnas diegs, dzija
Virzīties soļiem
Konditore - jas izstrā - dājums
Eritrejas galvas - pilsēta
Hokeja spēles piederums
Briesmīgas
Trulas
Mitrs, mikls
Apstrādāt augsni
Pilsēta Papua - Jaungvinejā
Zivs, meža vimba
Skice
Fizisks un psihisks nespēks
Dabas parādība agrā vasaras rītā
Vēlējuma saiklis
Indīga sēne
Pareizi, nevainojami
Musulmaņu reliģija
Akmeņ - plekste
tats ASV
Pakārtojuma saiklis
Dubnas pieteka
Dzirdes orgāni
Neviltota
"... Sol", populārs Rīgas kamerkoris
Putnko - pības ražojumi
Zelt
Nots
Starptau - tiska valstu organizācija
Divspārņu kārtas kukainis
Lakonisks
Norādāmais vietniek - vārds
Spēcīgs kādas parādības uzplaukums
Dīkt (par odu)
Latviešu puķkope, selek - cionāre dz. 1927
Saturna pavadonis
Ļipas
Mehānismu detaļas, serdeņi